Waarom kiezen voor Ska?

Waarom kiezen voor Ska?

Aantrekkelijke activiteiten

Wij bieden de kinderen een uitdagend en afwisselend programma met activiteiten, workshops, clinics en uitstapjes op het gebied van sport & spel, cultuur, creativiteit en natuurbeleving. Iedere pedagogisch werker heeft z'n eigen talent of specialisme en wij werken vaak samen met andere partijen. De tieners hebben veel inbreng, en bedenken en organiseren een groot deel van het activiteitenprogramma zelf.

Aanbod Scholen in de Kunst onder bso-tijd

Je kind kan bij ons in bso-tijd cursussen en workshops volgen bij Scholen in de Kunst! Leuk voor je kind en gemakkelijk voor jou als ouder!

Zelfstandigheid

Naarmate de kinderen ouder worden, krijgen ze - in nauw overleg met de ouders - meer eigen verantwoordelijkheid. Wij werken met zelfstandigheidsafspraken. 

Regel 't snel en gemakkelijk via Mijn Ska

Mijn Ska is een afgeschermd en extra beveiligd deel van onze website. Je beheert er je eigen gegevens en je kunt er foto’s van je kind bekijken en berichtjes met de medewerkers uitwisselen. 

Afmelden, ruilen en het aanvragen van extra opvang? Factuur inzien?Je regelt het snel en gemakkelijk via Mijn Ska!

Vervoer bij de prijs inbegrepen

Onze eigen bso-medewerkers halen de kinderen lopend, fietsend of met de stint uit school. Dit is bij de prijs inbegrepen.