Over Ska

Over Ska Kinderopvang

Wij werken met enthousiasme en een groot verantwoordelijkheidsgevoel aan de opvang en ontwikkeling van kinderen in de gemeentes Amersfoort, Leusden, Nijkerk en Utrecht.

Een open en betrokken houding kenmerkt de cultuur van Ska Kinderopvang. We hebben plezier in ons vak en willen dat ook uitstralen. Daarbij doen we wat we zeggen, zeggen we wat we doen en leggen hierover verantwoording af.

Ska Kinderopvang is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. Dat wil zeggen dat we al onze inkomsten investeren in de dienstverlening aan ouders en kinderen.

Lid van BMK

Ska Kinderopvang is lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Wij stonden zelfs aan de wieg van de oprichting ervan in 2016.

Logo KINDwijzerLid van KINDwijzer

Ska Kinderopvang is lid van KINDwijzer. KINDwijzer is een netwerk van maatschappelijke kinderopvangorganisaties die goede pedagogische kwaliteit en zakelijke stabiliteit waarborgen. 

Logo ABC AmersfoortKernpartner ABC Amersfoort

Wij zijn kernpartner van Stichting ABC Amersfoort. ABC staat voor Amersfoortse Brede Combinatie. Partners uit onderwijs, kinderopvang en welzijn werken binnen ABC Amersfoort gezamenlijk aan het bevorderen van de ontwikkelingskansen voor alle Amersfoortse kinderen.