Pedagogische visie

Kinderen staan bij ons al meer dan 25 jaar bovenaan!

Kinderen van nu groeien op in een wereld waarin alles steeds sneller gaat. Wij helpen kinderen om zich hierop voor te bereiden, doordat ze bij ons allerlei nieuwe vaardigheden leren.

Bekijk de animatie waarin we je in 2.48 minuten de kern van ons pedagogisch beleid laten zien:

Aandacht voor ontwikkeling

Ska is ontwikkelingsgericht in plaats van leeftijdsgericht. Wij kiezen op onze kinderdagverblijven heel bewust voor verticale stamgroepen. Zo leren de kinderen rekening houden met jongere kinderen en kunnen ze zich optrekken aan oudere kinderen. Door ons opendeurenbeleid hebben de kinderen altijd genoeg leeftijdsgenootjes om mee te spelen.

Samen spelen is leuk en ook leerzaam. Spelen geeft kinderen de mogelijkheid om ervaringen op te doen. Door middel van spelend leren verkennen en verleggen kinderen, bedenken ze oplossingen voor problemen en gaan kinderen om met de emoties van zichzelf en leeftijdsgenootjes. De pedagogisch medewerkers van Ska begeleiden dit proces bewust en doelgericht. Zo bereiden we kinderen voor op de wereld van morgen!

Wetenschappelijk onderbouwd

Wij vertalen de nieuwste wetenschappelijke inzichten steeds naar de praktijk. Onze pedagogisch specialisten spelen daarbij een belangrijke rol. Zij ondersteunen hun directe collega’s in hun werk op de groep. Zo waarborgen we ons pedagogisch beleid.

En de baby’s? Die kunnen binnen onze veilige omgeving vrij bewegen. Met speciaal spelmateriaal dat ze stimuleert om te ontdekken.

Ontdekken gebeurt bij ons in een inspirerende speelomgeving. Kinderen vinden het leuk om grote mensen te imiteren. Dus mag je bij Ska helpen bij huishoudelijke klusjes en speel je met echte keukenspulletjes. Zelf doen en zelf ervaren vinden we heel belangrijk.

Samen op de wereld

We stimuleren de eigenheid van de kinderen, maar leren hen tegelijkertijd medeverantwoordelijk te zijn voor de groep, elkaar en hun omgeving. Wij zijn tenslotte niet alleen maar Samen op de Wereld.

Gezonde leefstijl

Bij Ska staan we voor een gezonde ontwikkeling en daar past een gezond voedingsaanbod bij. Bij ons geen zoete drankjes – ook geen verdunde diksap – of suikerrijke koekjes, maar groente en fruit als tussendoortje, en thee of water met een smaakje van vers fruit om de dorst te lessen.

We trekken graag met de kinderen de wijk in op avontuur en natuurlijk spelen we vaak buiten. Bij Ska zijn we trots op onze prachtige ontdektuinen. Zo zorgen we meteen voor extra beweging. Want wat is er leuker dan rennen, springen, graven en klauteren in de buitenlucht? Door te spelen leer je het allermeest!

De wereld van kinderen van vier jaar en ouder wordt groter op de bso van Ska Kinderopvang!

Kinderen op de bso van Ska zijn vrij. Bij Ska komen ze bij van hun inspanningen op school. “Even ontspannen én vooral spelen!” Spelenderwijs leren kinderen namelijk hartstikke veel: zeker bij ons op de bso!

De bso is een oefenplaats voor kinderen. Vriendjes maken, je rol vinden in een groep en leren zonder boeken of opdrachten, maar gewoon via vrij spel. Daarbij komen andere vaardigheden aan bod dan in de klas. Op de bso kun je jouw talenten ontdekken en ontwikkelen. Hier ben je misschien wel de beste toneelspeler, voetballer of muzikant. Zo leer je “wie je ik” in de relatie tot een de ander.

We organiseren leuke en uitdagende activiteiten. Daarmee bieden we een extra stimulans om nieuwe hobby’s te ontdekken en je talenten te leren kennen.