Bel onze klantenservice: 033 - 470 13 03 Inloggen op Mijn Ska
 
033 - 470 13 03 Menu
 
U bent hier: Home / Over Ska / Pedagogische visie

Pedagogische visie

Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op de 4 opvoedingsdoelen die in de Wet kinderopvang gesteld zijn:

Emotionele veiligheid

Wij bieden kinderen veiligheid. Als een kind zich emotioneel veilig voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen. De pedagogisch werkers hebben wat wij noemen een ‘sensitieve’ houding: zij kijken goed naar elk kind en spelen in op zijn signalen. Om dit te kunnen, maken zij echt contact, ze zijn oprecht geïnteresseerd, spelen in op behoefte van het kind, zijn interesse en ontwikkelingsniveau. Wij bieden de kinderen ook emotionele veiligheid door een vast team van pedagogisch werkers, een herkenbaar dagritme en door het werken in kleine groepjes. Ook de aanwezigheid van bekende groepsgenootjes is een belangrijke factor voor het gevoel van veiligheid.

Ontwikkelen van persoonlijke competenties

Bij jonge kinderen zijn spel en de drang om te ontdekken de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun omgeving. Wij bevorderen dit doordat ons speelgoed- en activiteitenaanbod aansluit bij het ontwikkelingsniveau en de interesse van de kinderen en bij de verschillende ontwikkelingsgebieden. Pedagogisch werkers stimuleren het spel van de kinderen door het initiatief zoveel mogelijk bij henzelf te leggen, het spel actief te volgen en te begeleiden waar dat nodig is.

Ontwikkelen van sociale competenties

In de kinderopvang leren kinderen al op vroege leeftijd relaties aan te gaan en sociale vaardigheden oefenen, zoals het zich kunnen verplaatsen in een ander, communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Ze ervaren het plezier van samen spelen, ze leren rekening met elkaar houden en voor zichzelf opkomen. De kinderen zien veel van elkaar en worden door elkaar uitgedaagd en gestimuleerd. De groep is een ontmoetingsplaats en er kunnen hechte vriendschappen ontstaan.

Eigen maken van waarden en normen

Het gedrag en de houding van de pedagogisch werkers spelen een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. Door hun reacties ervaren de kinderen de grenzen van goed en slecht, van ‘anders’, van mogen en moeten. Wij bieden gelegenheid tot het eigen maken van waarden en normen door kinderen keuzevrijheid te bieden, door activiteiten te stimuleren in plaats van deze op te leggen, door belevenissen en ervaringen te benoemen en door omgangsvormen aan te leren op individueel niveau.

Algemeen pedagogisch beleid Ska Kinderopvang

Pedagogisch werkplan per vestiging

U vindt het pedagogisch werkplan van elke vestiging op de eigen vestigingspagina. Het werkplan van een vestiging vormt een onlosmakelijk geheel met het pedagogisch beleid.