Een tour door het leven van een kind – 10 oktober 2018

10 oktober organiseerde PACT samen met Youké en Ska Kinderopvang ‘Een tour door het leven van een kind’. Tijdens deze tour werd verbinding gemaakt tussen opvang, onderwijs en zorg voor het jonge kind in de regio Utrecht. Samen willen we ALLE kinderen goede zorg bieden. (Gemeentelijk)beleid maken is hierbij voorwaardelijk: maar hoe werkt de praktijk? Wat kan ons hierin inspireren?

Door met verschillende professionals samen ‘op reis’ te gaan, ervoeren de deelnemers wat de bestanddelen zijn van integraal samenwerken rondom het jonge kind en zijn gezin. Interventies vinden zo vroeg en licht mogelijk plaats omdat het uitgangspunt is dat kinderen in de reguliere opvang en onderwijs het best op hun plek zijn.  Blijkt dat niet mogelijk te zijn dan wordt gekeken naar een passende oplossing. Dit kan met extra ondersteuning in het reguliere onderwijs zijn of binnen het speciaal onderwijs.
 
Tijdens de tour was er aandacht voor diverse vormen van integrale opvang voor jonge kinderen, de rol van het samenwerkingsverband en een kijkje in de keuken van het Speciaal Onderwijs; voor die kinderen waarbij regulier onderwijs niet mogelijk is. De opgedane kennis werd met elkaar gedeeld en aan het einde was er een masterclass over de ‘meetbare en merkbare effecten van preventieve samenwerking binnen onderwijs en opvang’, gegeven door Elleke Muller, ambassadeur van PACT en werkzaam bij het Talent in Nijmegen.

Meer nieuws & blogs