Kinderopvang is niet zielig – blog van onze directeur Louise Joosten

Een schuldgevoel omdat je werkt en je kind meerdere dagen onderbrengt bij de kinderopvang? Niet nodig; kinderopvang is niet zielig. 

Het is natuurlijk niet heel gek dat ik dat als directeur-bestuurder van Ska Kinderopvang zeg. Maar ik zeg het niet zonder realistische onderbouwing. Ja, ik zie graag nog meer kinderen bij ons op de kinderopvang, maar niet alleen omdat dit goed is voor onze organisatie. 

Kinderopvang, waar is dat allemaal goed voor? 

Voor wie is kinderopvang goed? Het kind of de ouders? Voor de ouders, zodat die beiden kunnen werken? Vanuit de overheid was dat wel ooit de intentie. Kinderopvang om moeders te stimuleren na de geboorte van hun kind weer aan het werk te gaan. Als arbeidsmarktinstrument dus. Maar klopt dat anno nu nog? 

We zijn geen oppasservice

Kinderopvang draagt heel wezenlijk iets bij. Juist de eerste levensjaren van een kind zijn volgens wetenschappelijk onderzoek cruciaal voor de verdere ontwikkeling. En als we dit als uitgangspunt nemen, kunnen we zelfs een stapje verder gaan. Wij hebben als kinderopvang de verantwoordelijkheid om ons los te worstelen van het ‘oppas’-imago. 

Bijdrage aan de ontwikkeling

Kinderopvang is goed voor ouders, onder andere omdat  zij kunnen werken en hun eigen ambities kunnen blijven waarmaken (want daar is niks mis mee!). En kinderopvang is vooral erg goed en belangrijk voor kinderen. Als kinderopvang leveren wij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. We bieden de kinderen een veilige en rijke omgeving waar ze kunnen beleven, ervaren en ontdekken. Wij prikkelen hun nieuwsgierigheid en stimuleren hun zelfstandigheid. Ze leren bij ons bijvoorbeeld op hun beurt wachten, delen, omgaan met andere kinderen en alle sociale aspecten die daarbij horen. Dit alles passend in hun eigen, individuele ontwikkelingslijn. En onder begeleiding van  deskundige en betrokken medewerkers. 

21ste eeuwse vaardigheden

Wij vinden het belangrijk om kinderen sociaal en cognitief klaar te stomen voor de toekomst, ieder in hun eigen tempo. Een toekomst die we niet kunnen voorspellen. Onze kinderen hebben straks een beroep dat nu nog niet bestaat. We leren de kinderen vaardigheden die ze nodig hebben in onze snel veranderende wereld. Zelfsturing,  gelukbeleving en zelfvertrouwen vinden we belangrijk. Dit leer je een kind niet even aan, maar moet van jongs af aan ontwikkeld en begeleid worden. Onze medewerkers groeien hier – uiteraard – in mee. Ze volgen trainingen waarin zij zelf 21ste eeuwse vaardigheden aanleren  en waarin zij leren hoe je deze bij kinderen stimuleert. 

Hallo kinderraad. Wat willen jullie? 

Wij nemen onze kinderen heel serieus. Naar de jongsten luisteren we door hen goed te observeren en de oudere kinderen kunnen hun stem laten horen in de kinderraad. Daar bepalen zij bijvoorbeeld mede welke activiteiten er bij of af moeten, en ze denken mee over de inrichting en het spelmateriaal. Wij bieden na schooltijd een huiselijke omgeving, maar er kan bij ons meer dan thuis. Een chillhoek, een pooltafel, scheikundige proefjes doen of met elkaar een theatervoorstelling bedenken? Juist op de bso kan het! 

Ouderbetrokkenheid

Als ouder hoef je er niet alleen voor te staan. Ook daarom is kinderopvang goed voor ouders. We zijn mede-opvoeder. We stemmen met ouders af en betrekken hen bij wat we doen. Via ons ouderportaal en de speciale Ska-app delen wij foto’s en verslagjes, zodat ouders de avonturen en de ontwikkeling van hun kinderen kunnen volgen. Maar het gaat wat ons betreft veel verder. Wij scholen onszelf voortdurend bij, om op de hoogte te blijven van de laatste inzichten op het gebied van ontwikkeling en opvoeding,  en we vinden het belangrijk om ouders mee te nemen in wat wij leren. We willen ouders helpen opvoeden door onze pedagogische kennis en ervaring met hen te delen. Uiteraard alleen als zij dit willen. Maar we bieden het aan en wij merken dat ouders dit op prijs stellen. 

Zijn we er al?

We zijn trotse marktleider in de regio Amersfoort en doen waar we goed in zijn. Ik kan met grote trots zeggen dat onze pedagogische kwaliteit goed is. Maar we kunnen altijd verder verbeteren en vernieuwen. Nog beter luisteren naar ouders en kinderen, en nog beter in staat zijn om partner in de opvoeding te zijn. 

We doen onderzoeken, we willen weten waar ouders zich online bevinden, wat zij van ons willen horen en hoe, waar ze ons willen zien. ‘Hoe kunnen wij ouders nog beter betrekken, ook de vaders?’, is iets waar wij op dit moment mee bezig zijn. 

Is kinderopvang zielig? 

Nee. Het is juist zielig als een kind zich niet maximaal kan ontwikkelen, niet lekker kan spelen, niet uitgedaagd wordt, vies mag worden, ravotten, als er niet naar kinderen geluisterd wordt.  In de kinderopvang zijn we er juist op gericht om  deze omgeving voor kinderen  te creëren. Dat staat bij ons centraal; niets zieligs aan.  

De kinderen komen thuis met mooie verhalen over hun avonturen. Soms wíllen ze niet eens mee naar huis, omdat ze het nog zo naar hun zin hebben. De kinderen een fantastische dag bezorgen; daar worden we blij van!

Louise Joosten
directeur-bestuurder  

 
 

 

Meer nieuws & blogs