Update plaatsen van kinderen

Meer informatie

Update:

Inmiddels zijn de acties in het kader van terugplaatsen van kinderen vanaf de voorrangswachtlijst afgerond.  Een volgende stap is inmiddels gezet. We hebben een analyse uitgevoerd van al onze locaties om te kijken waar er weer ruimte is om kinderen te plaatsen van de gewone wachtlijst omdat de personele bezetting voldoende op orde is. 

Voor sommige locaties betekent dit dat er geleidelijk weer kinderen geplaatst kunnen worden van de wachtlijst. Dit gaat om 2e kinderen, doorstromers en overige wensen van bestaande klanten. Op sommige locaties gaat dit binnen de huidige personele formatie maar om een aantal beschikbare plaatsen. Op andere locaties betekent dit helaas dat er voorlopig helemaal geen ruimte is om weer kinderen te plaatsen. De formatie is op deze locatie dan nog niet voldoende op orde waardoor we nog niet kunnen plaatsen. 

Ouders van de wachtlijst hebben inmiddels bericht van ons gehad. Er zijn 2 soorten berichten verzonden naar ouders: 

  1. Er is op deze locatie mogelijkheid tot het plaatsen van kinderen 
  1. Er is op deze locatie nog geen mogelijkheid tot het plaatsen van kinderen 

In de berichtgeving hebben we duidelijk aangeven wat dit betekent en wat de vervolgstappen zijn. De ouders van locaties waar nog niet gepland wordt, ontvangen in mei opnieuw een update met de stand van zaken. 

Onze klantadviseurs, regiomanagers en coördinatoren werken opnieuw samen om het plaatsen van kinderen goed te laten verlopen. 

  

Met vriendelijke groet, 

Louise Joosten 

Directeur-Bestuurder 

Meer updates