Update Ska in Balans december 2022

Meer informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals we in de brief in september hebben gecommuniceerd, komen we weer met een update over Ska in Balans. Inmiddels is Ska in Balans sinds een paar maanden uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een stabielere opvangomgeving voor de kinderen en onze medewerkers. Met het eenzijdig opzeggen van contracten hebben we een aantal ouders veel pijn gedaan en hun vertrouwen geschaad. We werken er hard aan om dit te herstellen. Graag nemen we je mee in de acties en gebeurtenissen die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden.
De Geschillencommissie & voorrangswachtlijst

Een aantal ouders heeft een klacht ingediend bij de Geschillencommissie over onze eenzijdige contractopzegging. De uitspraken van deze zittingen waren niet positief voor Ska. Deze ouders zijn in het gelijk gesteld en zijn daarna door ons benaderd met mogelijkheden voor het zo snel mogelijk terugkrijgen van hun oude plek. Daarnaast hebben we alle ouders op de voorrangswachtlijst een aanbod gedaan om zo perspectief te kunnen bieden wanneer zij weer terecht kunnen bij Ska. Dit betekent echter niet dat we iedereen op korte termijn kunnen voorzien van een snelle plaatsing. Klik hier voor een uitgebreidere uitleg over de voorrangswachtlijst en reguliere wachtlijst.

Rust, stabiliteit en mogelijkheden
Ska in Balans heeft als doel om weer een goede werkgever te zijn voor onze medewerkers en een betrouwbare dienstverlener voor ouders. We ervaren meer rust en stabiliteit op de locaties. We horen dit terug van medewerkers en ouders. Geen torenhoge werkdruk meer en geen sluitingen waardoor ouders in de knel komen. Dit willen we graag vasthouden.
Binnen de beschikbare personeelsformatie gaan we nu aan de slag met de volgende stap: het aanbieden van plaatsen aan de kinderen op de reguliere wachtlijst. Alleen daar waar het team stabiel is en we een lege plek zien, zullen we ouders een aanbod kunnen doen volgens ons reguliere plaatsingsbeleid (zie onze website). De mogelijkheden kunnen soms heel beperkt zijn, dit verschilt per locatie. Waar wij mogelijkheden zien, nemen wij contact op met desbetreffende ouder.

2e kind aanmelden, ruilen en extra dagen
Wij nemen op dit moment nog steeds geen nieuwe klanten aan. Voor ouders die al wel klant zijn bij Ska geldt dat zij hun 2e (3e of 4e) kind kunnen aanmelden voor de wachtlijst via het Jaamo ouderportaal, net als inschrijven voor de wachtlijst bso. Op dit moment is de ruilservice, het aanvragen van extra dagen of ruilingen op structurele basis niet mogelijk.

Werving & werkgeluk
De wervingscampagnes laten gelukkig weer resultaat zien in de vorm van toenemende sollicitatiegesprekken. Deze campagnes laten we nog steeds op volle toeren draaien. Daarnaast gaat er ontzettend veel focus uit naar behoud en werkgeluk van onze medewerkers. Dit gebeurt in verschillende vormen; teambuilding en -uitjes, opleiding en cursussen, doorgroeien, personeelsfeest, gesprekken op locatie en oprechte persoonlijke aandacht.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze mail nog vragen, mail naar klanten@ska.nl of kijk of het antwoord op je vraag te vinden is op www.ska.nl/skainbalans.

Met vriendelijke groet,

Louise Joosten
Directeur-bestuurder

Meer updates