Voorrangswachtlijst en reguliere wachtlijst

Meer informatie

Voorrangswachtlijst:

Op de voorrangswachtlijst staan kinderen waarvan het contract (gedeeltelijk of geheel) eenzijdig door Ska kinderopvang is opgezegd. Gedupeerde ouders konden zich tot en met 31 augustus 2022 hiervoor inschrijven.

Reguliere wachtlijst:

Op de reguliere wachtlijst staan kinderen voor de speelleergroep, kinderdagverblijf en de bso. Wij werken met diverse wachtlijstcriteria. Hierin maken we onderscheid in de status van het kind dat geplaatst dient te worden. We bekijken in eerste instantie de wachtlijstcriteria, de inschrijfdatum en de gewenste ingangsdatum. We plannen over het algemeen 6 maanden vooruit.

Meer updates