Waarom kiezen voor Ska?

Waarom kiezen voor Ska?

Kinderen staan bij ons al meer dan 25 jaar bovenaan!

Bekijk in 2.48 minuten de kern van ons pedagogisch beleid:

Aantrekkelijke activiteiten

Wij bieden de kinderen een uitdagend en afwisselend programma met activiteiten, workshops, clinics en uitstapjes op het gebied van sport & spel, cultuur, creativiteit en natuurbeleving. Iedere pedagogisch werker heeft z'n eigen talent of specialisme en wij werken vaak samen met andere partijen. De kinderen kiezen zelf aan welke activiteiten zij mee doen. 

Aanbod Scholen in de Kunst onder bso-tijd

Je kind kan bij ons in bso-tijd cursussen en workshops volgen bij Scholen in de Kunst! Leuk voor je kind en gemakkelijk voor jou als ouder!

Zelfstandigheid

Naarmate de kinderen ouder worden, krijgen ze - in nauw overleg met de ouders - meer eigen verantwoordelijkheid. Wij werken met zelfstandigheidsafspraken.

Ska Kinderopvang bso chillen

Kinderparticipatie

Wij luisteren goed naar de wensen en ideeën van kinderen. Bij de jongste kinderen gebruiken creatieve werkvormen om te weten te komen wat ze willen. Kinderen vanaf een jaar of 7 kunnen deelnemen in de kinderraad en de tieners bedenken en organiseren grotendeels hun eigen activiteiten.

Regel 't snel en gemakkelijk via Mijn Ska

Mijn Ska is een afgeschermd en extra beveiligd deel van onze website. Je beheert er je eigen gegevens en je kunt er foto’s van je kind bekijken en berichtjes met de medewerkers uitwisselen. Afmelden, ruilen en het aanvragen van extra opvang? Factuur inzien? Je regelt het snel en gemakkelijk via Mijn Ska!