Buiten de lijntjes! – blog door Wietske

Op m’n gemak keek ik de oudejaarsconference van Guido Weijers terug. Ik had zin in een avondje lachen, relativeren en ontspannen. Na een uur bracht Guido zijn conference op het onderwerp ‘kinderen’, en dan met name op de manier hoe wij met kinderen omgaan.

Zélf onderzoeken en ervaren

Ik ben groot voorstander van risicovol/avontuurlijk spel. Ik geef de kinderen graag eigen verantwoordelijkheid en mijn vertrouwen, en ik zie graag dat kinderen – letterlijk en figuurlijk – de ruimte krijgen om zélf te onderzoeken en te ervaren, zonder dat volwassenen er met hun neus bovenop zitten. Wat een heerlijkheid was het dan ook om in de conference hierover te horen!

“Als kinderen 1,5 zijn… Whoe, dan kunnen ze ineens het hele huis rondlopen, dan kunnen ze zich overal tegen stoten! ‘Kom, we zetten je in de box, achter tralies, lekker veilig.” (Guido Weijers,  oudejaarsconference 2018)

Hoe kan een kind leren dat de hoek van de tafelrand hard is, dat speelgoed dat eenmaal in de convectorput ligt daar niet vanzelf uit gaat, of dat houvast vinden in een gladde boom lastiger is dan in een droge boom, als we het niet de gelegenheid geven dat zelf te ervaren? Hoe kan een kind leren dat je uit een boom kunt vallen, als het niet eens de kans krijgt om de boom ín te klimmen? 

Buiten de lijntjes kleuren

Guido benoemt in zijn oudejaarsconference daarnaast heel mooi het gegeven ‘buiten de lijntjes kleuren.’ In mijn visie is dat het niet vasthouden aan zo-doen-we-het-al-jaren of aan vaststaande kaders. Buiten de lijntjes kleuren is het kijken naar wat er nog méér mogelijk is. Naar verder, hoger, beter, mooier, spannender, uitdagender. Kortom naar dromen-zonder-belemmeringen. Wat als alles wél kon?

“Welke herinneringen hebben wij gemaakt toen wij binnen de lijntjes bleven? Wie herinnert zich die nacht dat je om 10 uur ging slapen en ’s morgens om 8 uur fris weer wakker werd? Nee, niemand! Want je bleef binnen de lijntjes! De nachten dat je buiten de lijntjes kleurde, de nachten dat je gekke dingen deed, dát zijn de momenten waarop je herinneringen hebt gemaakt!” (Guido Weijers, oudejaarsconference 2018)

Buiten de lijntjes kleuren geeft – letterlijk – veel meer kleur aan het leven. Het  leven en je werk wordt een stuk leuker en er blijkt veel meer mogelijk te zijn dan je aanvankelijk dacht!

Met een grote lach denk ik aan mijn collega’s die bso-kinderen ophaalden in een opblaaskerstmanpak! 

Hoger, beter, mooier

Hoe tof is het om verder te kijken dan ‘zo doen we het altijd’ en om te zien waar dat toe leidt: lachende gezichten, (nog meer) plezier in het werk, en inspiratie om te dromen over verder, hoger, beter, mooier, spannender en uitdagender. Want: “Waarom binnen de lijntjes kleuren als daarbuiten veel meer te beleven valt?”

Ik wens je een kleurrijk 2019!

Wietske van Vembde, specialist voorschoolse educatie Ska Kinderopvang en spelkundige 

Meer nieuws & blogs