De inspiratieavond op kindcentrum Plons een groot succes!

Afgelopen dinsdag vond, op het net gerestylede kindcentrum Plons, de inspiratieavond plaats. Deze avonden organiseren we om onze kennis met die van ouders, opvoeders en medewerkers te delen. De thema’s die we behandelen op een inspiratieavond worden aangedragen door medewerkers en de oudercommissie.

De afgelopen inspiratieavond stonden de workshops EHBO, het vadercafé en de kleine kapitein (zelfsturing bij kinderen) op het programma. We kijken terug op een succesvolle avond! De ouders gaven de avond een gemiddeld cijfer van 8,6. De mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan en de kleinschaligheid van de workshops werd als prettig ervaren.

De vaders die het vader café bezochten gaven aan vooraf niet goed in te kunnen schatten, wat zij van het vader café konden verwachten. Achteraf is iedereen positief verrast. Ze vinden het fijn om met andere vaders te kunnen praten over zaken waar ze tegenaanlopen in de opvoeding van hun kinderen.

Ska kindcentrum plons

De volgende ouderavond staat gepland op 7 april. Eén van de sprekers is Carole Lasham en zij vertelt over 3e handsrook en de effecten hiervan zijn. Carole is kinderarts in het Ter Gooi ziekenhuis en heeft als persoonlijke missie: Een rookvrije generatie. Ska Kinderopvang heeft dezelfde missie. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Schrijf je hier alvast in voor de inspiratieavond op 7 april.

Meer nieuws & blogs