Dit was de kick-off van 2023 voor al onze medewerkers!

Afgelopen maandag- en dinsdagavond was de kick-off van het nieuwe jaar voor alle medewerkers van Ska Kinderopvang. Het thema ‘welbevinden en betrokkenheid’ staat centraal in 2023. Op het programma stond o.a. een lezing van Wilma van Esch, pedagogisch spreker in onderwijs en kinderopvang. Want hoe zorg je voor je eigen welbevinden en betrokkenheid? En wat is het effect van je welbevinden en betrokkenheid op jezelf, je collega’s en de kinderen? We spraken – één van de organisatoren – Linda van Westerlaak, project-coördinator bij Ska Kinderopvang, over de kick-off. 

Wat was de reden om een kick-off evenement te organiseren? 

De komende vijf jaar gaan we aan de slag met het thema ‘Geef mij ruimte om te groeien’. Om te groeien als medewerker zijn allerlei factoren van belang. Dit jaar staat welbevinden en betrokkenheid centraal. Wanneer alle medewerkers zich fijn voelen en betrokken zijn bij Ska Kinderopvang, heeft dat een positief effect op de medewerker, het kind en de organisatie.  

Wat hoop je dat de kick-off voor effect heeft? 

Door het jaar te starten met een kick-off zorgen we ervoor dat alle neuzen dezelfde kant opstaan. Hopelijk brengt deze avond een gesprek op gang. Waar word jij als medewerker gelukkig van? En hoe kunnen we als organisatie daaraan bijdragen? Ik geloof erin dat wanneer een medewerker gelukkig is, dat een positief effect heeft op de pedagogische kwaliteit op onze opvanglocaties. En daar plukken medewerkers én kinderen de vruchten van! 

Hoe heb jij de kick-off ervaren? 

Ik kijk met een positief gevoel terug op de avond. Je merkte dat de medewerkers geboeid luisterde en al direct in gesprek gingen met elkaar. Ook werd er regelmatig gelachen door de leuke voorbeelden van spreker Wilma. Ik heb de verwachting dat het gesprek over welbevinden en betrokken wordt voorgezet op de opvanglocaties en het servicecentrum, met meer welbevinden en betrokkenheid als resultaat.

Meer nieuws & blogs