Bij Ska Kinderopvang zijn wij uitgesproken voorstander van integrale kindcentra, waar de schotten tussen kinderopvang en onderwijs weg zijn. We zijn dan ook heel blij dat we in Nieuwland een kindcentrum gaan vormen met basisschool de Border. Met naast de bestaande speelleergroep en bso per 15 september een nieuw kinderdagverblijf. We hebben nog plek voor nieuwe kinderen!

Waarom kiezen voor een kinderdagverblijf van Ska Kinderopvang?

Aandacht voor je baby

Onze pedagogisch werkers verzorgen je kindje met liefdevolle aandacht en warmte, waardoor het zich geborgen voelt. Een deel van de groepsruimte is speciaal voor de baby’s ingericht.

Direct zien hoe het met je kindje gaat in de Ska-app!

Via ons ouderportaal Mijn Ska geven wij je een beeld van wat je kind bij ons beleeft. Met foto’s en een digitaal dagboekje. Wij hebben zelfs een speciale Ska-app voor mobiel en tablet! Op het moment dat het jóu het beste uitkomt, kun je lezen hoe je kind het bij ons heeft gehad. Vaak staat het er al op vóór  je je kind komt halen! 

Begeleiden van de ontwikkeling

Op al onze kinderdagverblijven en speelleergroepen (peuterspeelzalen ‘nieuwe stijl’) begeleiden wij de ontwikkeling van de baby’s, dreumesen en peuters met ontwikkelingsgerichte programma’s als Uk & Puk en Piramide. Spel is daarbij de basis! We werken met thema’s uit de directe belevingswereld van de kinderen: de seizoenen, ziek en gezond, verkeer, enzovoort. De activiteiten passen in het dagelijks ritme van het kinderdagverblijf. 

De wijk in!

De medewerkers gaan er regelmatig gezellig op uit met de kinderen.

Pedagogisch specialist

Op elk kinderdagverblijf werken één of meer Pedagogisch Specialisten. Een Pedagogisch Specialist is een ervaren pedagogisch werker met een enorme dosis actuele kennis van de ontwikkeling van het jonge kind. Zij ondersteunt en adviseert haar collega’s binnen het team in het begeleiden van de ontwikkeling van de kinderen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de locatiepagina van kindcentrum de Waterval of neem contact met ons op.

Meer nieuws & blogs