Pedagogisch Specialisten Ska halen certificaat Kleine Kapitein

Een groep van onze Pedagogisch Specialisten rondde met succes de ’train de trainer’-opleiding ‘Kleine Kapitein’ af. Gisteren was de feestelijke uitreiking van het certificaat.

Zelfsturing

Als jonge kinderen naar school gaan, moeten ze allerlei taken uitvoeren die niet alleen een beroep doen op hun denkvermogen, maar ook op concentratie, plannen, samenwerken, zelfstandigheid, enzovoort. Deze vaardigheden – die ze ook als volwassene hard nodig hebben – worden executieve functies genoemd. Of met een makkelijkere term: zelfsturing. 

‘Eigenaar’ worden van je gedrag

Er zijn drie soorten zelfsturing:

  • Dingen kunnen onthouden (werkgeheugen)
  • Bepaalde dingen beter niet of niet meteen doen (impulscontrole)
  • Zo nodig je plan kunnen veranderen (flexibel zijn). 

Het roer in handen

Zelfsturing bij een kind gaat niet over discipline, structurering en het bijbrengen van gehoorzaamheid. Het gaat om aansturing door het kind zélf en inzicht in zijn of haar eigen handelen. Hierdoor wordt het kind ‘eigenaar’ van zijn eigen gedrag en neemt het als kleine kapitein zelf het roer in handen. Zelfsturing is niet aangeboren, maar ontwikkelt een kind van jongsafaan, door ervaringen op te doen. 

Basis voor verder ontwikkeling

Bij Ska Kinderopvang vinden wij het dan ook heel belangrijk om te focussen op deze zelfsturing. Het legt een basis voor de hele verdere ontwikkeling. Daarom volgen onze medewerkers de training ‘De Kleine Kapitein’. Hierin leren zij de ontwikkeling van zelfsturing bij jonge kinderen te stimuleren. 

Train de trainer

Een belangrijke rol spelen hierbij onze Pedagogisch Specialisten. Zij volgen een ‘train-de trainer’- opleiding. De eerste groep Pedagogisch Specialisten heeft de opleiding met succes afgerond. Gisteren ontvingen zij hun diploma. 

Certificaat!

Tijdens hun opleiding trainden zij hun collega’s. Afgelopen december en januari hebben  al vier  groepen Ska-medewerkers de training ‘Kleine Kapitein’ met succes afgerond. We zijn trots op ze!

Meer nieuws & blogs