Ska en De Border starten kindcentrum in Nieuwland

Bij Ska Kinderopvang zijn wij uitgesproken voorstander van integrale kindcentra, waar de schotten tussen kinderopvang en onderwijs weg zijn. We zijn dan ook heel blij dat we in Nieuwland een kindcentrum gaan vormen met basisschool de Border. Met naast de bestaande speelleergroep (voorheen voorschool) de Waterval en bso de Waterval een nieuw kinderdagverblijf! Een geweldige plek voor kinderen van 0 – 12 jaar!

Waarom een kindcentrum?

In een kindcentrum verdwijnen de schotten tussen kinderopvang en onderwijs. Alle medewerkers werken nauw samen om de ontwikkeling van de kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Er wordt toegewerkt naar één gezamenlijke pedagogische visie en één werkwijze. Dat is niet alleen goed voor de kinderen, maar ook prettig voor de ouders.

Verantwoordelijk voor elkaar en de omgeving

Het kindcentrum is een leefgemeenschap waarin de kinderen zich welkom en veilig voelen, een stem krijgen, en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en hun omgeving.  Ze leren opkomen voor hun mening en openstaan voor die van anderen. Ze leren hierdoor vreedzaam en respectvol om te gaan met conflicten en met verschillen in bijvoorbeeld gewoontes.  Dit bereidt de kinderen voor op het leven in onze democratische samenleving. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over basisschool De Border op www.obsdeborder.nl of bel 033 – 456 53 07.Kijk voor meer informatie over onze opvang rond op onze website of bel 033 – 470 13 03.  

Meer nieuws & blogs