Ska ontvangt delegatie uit Macedonië

Vandaag, 4 oktober, ontvangen wij op kindcentrum de Zilverberg een delegatie uit Macedonië. Ska Kinderopvang is samen met Youké gastheer/vrouw. 

Verbetering voorschoolse educatie

De regering van Macedonië streeft naar verbetering van de voorschoolse educatie in haar land. Macedonië wil de toegankelijkheid en de kwaliteit van de voorschoolse educatie verbeteren, en de betrokkenheid van de directe omgeving vergroten. Het bezoek is bedoeld om in de praktijk te horen, zien en en ervaren hoe wij dit in Nederland doen.

Samenwerking kinderopvang en jeugdzorg in de praktijk

Ska Kinderopvang werkt preventief samen met Youké, bijvoorbeeld binnen onze bso-extra en  bso op maat. Tijdens het bezoek van de Macedenische delegatie geven medewerkers van Ska Kinderopvang, Youké, PACT voor kindcentra en kinderopvangorganisatie KION (Nijmegen) uitleg over de Nederlandse maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren, vertellen zij hoe de samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg in de praktijk vorm krijgt en wat de impact is op professionals, ouders en kinderen.

Meer nieuws & blogs