T-shaped meerwaarde – blog door Meike

Ik wandel ’s morgens door de gangen van ons IKC-to-be en ben trots als een pauw. Het is vanzelfsprekend dat kinderen in de school mij en mijn collega’s kennen; we zien elkaar ’s middags in de bso of als peuter speelden zij in onze speelleergroep. “Juf! O nee, Meike… is het vanmiddag weer kinderraad? Ik heb nog een leuk idee voor het plein!”

Deze vanzelfsprekendheid kost tijd. Kleine stapjes hebben we gezet; van het delen van ruimtes onder hetzelfde dak, naar het samen inkopen van de wc-rollen (Gek he, dat was dus verre van gewoon). 

We zijn inmiddels aanbeland bij het beschouwen van onze speelleergroep, bso en school als één organisatie, werkend vanuit één gezamenlijke visie op spelen en leren. Kinderen in ons kindcentrum krijgen optimale ontwikkelkansen; ervaren op verschillende momenten van de dag dezelfde afspraken, dezelfde gezichten, dezelfde  wc-rollen…. 

Handiger, slimmer, beter, efficiënter, dus waarom eigenlijk niet??? Die beren op de weg (gescheiden geldstromen, CAO, etc) parkeren we mooi op een zijspoor. Of we gaan er met een grote bocht omheen. Zolang we het kind waar het om draait maar in beeld houden. Daar doen we het voor! 

Pedagogisch werkers, leerkrachten, onderwijsassistenten, directeur, leiders, coördinatoren en specialisten hebben allemaal hun eigen rugzak met ervaringen en expertise meegenomen in ons IKC. 

Zij creëren meerwaarde voor alle kinderen door deze rugzak te delen met andere professionals. Binnen ons eigen vakgebied kijken we naar een kind én worden we verrijkt door de professionals om ons heen: T-shaped professionals!

Wandelend door de gangen van ons IKC-to-be, ben ik blij dat ik mag samenwerken met al deze collega’s. We geven kinderen wat zij nodig hebben, vanuit elke rugzak.

Minister Slob (Onderwijs) en Minister Koolmees (Sociale Zaken) lopen in Den Haag waarschijnlijk ook trots door de gangen van hun Ministerie. Druk met hun portefeuille, als een rugzak meesjouwend, mét het 21e eeuwse ‘T-shaped’ werken ‘hoog op de politieke agenda’.

Kijken zij genoeg T-vormig naar hun werk, expertise en ervaring? Hebben zij tijd en oog voor een secretaris van een ander Ministerie die met een goed idee komt? Vul maar in…

Ik kan wel mooie Haagse samenwerkingen bedenken tijdens mijn trotse wandeling, die ons werk zoveel gemakkelijker en mooier maken. Met het oog op de kinderen die deze kansen zo verdienen.

Beide heren mogen een dagje meewandelen in ons IKC…

Meike Dijkstra, coördinator speelleergroep en bso bij  IKC-in-wording in de wijk Kruiskamp-Koppel, Amersfoort

Het integraal kindcentrum in  Kruiskamp-Koppel wordt gevormd door speelleergroep* de Kleine Vlinder en bso de Vlinderstruik van Ska Kinderopvang en basisschool de Vlindervallei van onderwijskoepel de Meerkring.

*speelleergroep=peuterspeelzaal ‘nieuwe stijl’

 

Meer nieuws & blogs