Voorlezen maakt je leuker – Nationale Voorleesdagen

Voorlezen maakt je leuker

Hoe is het om klein te zijn?’, ‘Hoe is het om groot te zijn?’, ‘Hoe is het om ziek te zijn?’, ‘Of straatarm?’ Prentenboeken leren kinderen om zich dit soort situaties in te beelden. Voor peuters en kleuters is het soms nog heel lastig om zich te verplaatsen in een ander. Zij kunnen zich nog niet zo goed voorstellen dat andere mensen er ook andere gevoelens, gedachten en ervaringen op nahouden. Voorlezen lijkt kinderen te helpen om deze cognitieve vaardigheid te ontwikkelen.

De film is gemaakt ter gelegenheid van De Nationale Voorleesdagen, Boekstart en Lees met Andermans Ogen. En is mogelijk gemaakt door Stichting Lezen, de Leescoalitie en Stichting CPNB.

Waarom helpt voorlezen

Prentenboeken zitten vol met sociaal complexe situaties. Soms weet je als lezer meer dan de personages, of heeft één van de personages informatie die de anderen niet hebben. Personages vermommen of verstoppen zich, leiden elkaar om de tuin, en hebben misverstanden. Al dit soort situaties dagen kinderen uit om een onderscheid te maken tussen hun éigen percepties, intenties, overtuigingen en gevoelens, en die van anderen. Prentenboeken zitten boordevol taal die verwijst naar wat personages denken, voelen, wensen of vinden. Vermoedelijk leent voorlezen zich daarom goed voor het oefenen van inlevingsvermogen.  

De rol van de ouder

Niet alleen de inhoud van prentenboeken, maar ook de gesprekken die ouders en kinderen tijdens het voorlezen hebben, zijn stimulerend. Het voorleesmoment leent zich namelijk goed voor het voeren van sociale gesprekken; ouders praten tijdens het voorlezen veel vaker over wat er in iemands hoofd omgaat dan op andere momenten gedurende de dag. Ook dat helpt.

Meer nieuws & blogs