Belangrijk bericht voor ouders zonder kinderopvangtoeslag of bijdrage van gemeente

Meer informatie

Afgelopen mei hebben wij je geïnformeerd over de compensatie voor ouders zonder kinderopvangtoeslag voor de derde coronasluiting buitenschoolse opvang (21 december 2021 t/m 9 januari 2022). Het is nu bekend hoe je deze kunt aanvragen en wat de voorwaarden hiervoor zijn. We delen onderstaand het bericht dat wij van de Rijksoverheid hebben ontvangen waarin de compensatieaanvraag wordt uitgelegd. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen bij SVB van 1 oktober t/m 1 december 2022. Het is fijn dat de compensatieaanvraag nu mogelijk is, zodat iedereen die er recht op heeft de tegemoetkoming ontvangt.  

Uitleg van Rijksoverheid aanvraag tegemoetkoming
Maakt u gebruik van buitenschoolse opvang (bso)? Krijgt u daarvoor geen kinderopvangtoeslag of een bijdrage van de gemeente? En heeft u uw rekeningen van de bso tijdens de coronasluiting van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 volledig doorbetaald? Dan kunt u vanaf 1 oktober tot en met 1 december 2022 bij de SVB de tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO) aanvragen.  

Vanaf 1 oktober kunt u op website van de SVB in Mijn SVB de tegemoetkoming aanvragen. U kunt de tegemoetkoming aanvragen voor de rekeningen die u betaalde voor de bso tijdens de derde sluitingsperiode van de bso van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022. Bij de aanvraag levert u de betaalde rekeningen van de bso aan en een Verklaring kinderopvang, die u moet laten ondertekenen door de BSO. Deze verklaring is vanaf 1 september op de website van de SVB te vinden. De SVB besluit binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag over de tegemoetkoming. Daarna krijgt u deze uitbetaald als u aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie over de aanvraag vindt u op de site van SVB 

U heeft geen recht op een TTKZO-tegemoetkoming:  

  • voor uren bso waarvoor een gemeentelijke financiering bestaat (SMI),  
  • voor uren bso in het kader van noodopvang,  
  • als u over de periode van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 recht heeft (gehad) op een tegemoetkoming voor ouders met kinderopvangtoeslag (TTKO).  

Meer informatie over de verschillende tegemoetkomingsregelingen voor de kinderopvang, vind je op de site van de Rijksoverheid.

Met vriendelijke groet, 

 

Louise Joosten 

Directeur-bestuurder Ska Kinderopvang 

Meer updates