Bericht n.a.v. persconferentie 2 februari

Meer informatie

Maandag 8 februari gaan de speelleergroepen en kinderdagverblijven weer geheel open voor al onze kinderen en daar zijn we blij om. Wij kijken ernaar uit de kinderen weer te mogen ontvangen op onze kindcentra!

De buitenschoolse opvang gaat nog niet regulier open. Hier mogen we nog steeds alleen noodopvang bieden.

We informeren u graag over het opengaan van de speelleergroepen, kinderdagverblijven en de noodopvang voor de buitenschoolse opvang.

Reguliere buitenschoolse opvang blijft gesloten en is alleen open voor noodopvang. 

De buitenschoolse opvang is er alleen voor kinderen waarvan één of beide ouders in een cruciaal beroep werkt. Is één ouder werkzaam in een cruciaal beroep? Dan is het uitgangspunt dat ouders de opvang zoveel mogelijk zelf thuis regelen. Bekijk hier welke beroepsgroepen cruciaal zijn.  Let op: Per 8 februari wordt de noodopvang van uw kind (eren) op de eigen locatie verzorgd.

Aanmelden noodopvang buitenschoolse opvang

Meld uw kind(eren) aan voor de periode van 8 februari t/m 19 februari. Wij ontvangen deze aanvraag graag voor aanstaande donderdag 4 februari 12:00 uur via www.ska.nl/aanmelden-noodopvang/.

Over de (nood)opvang tijdens de voorjaarsvakantie berichten wij u binnenkort.

Blijf alert voor maximale veiligheid!

Het coronavirus is nog niet klaar met ons. Ska blijft de maatregelen van het RIVM strikt volgen en vraagt u om hetzelfde te doen. Voor de veiligheid van onze kinderen, medewerkers én ouders.

Voordat u uw kind(eren) komende week weer brengt, vragen wij u nadrukkelijk om de onderstaande maatregelen van het RIVM goed in acht te nemen.

  • Wordt u getest of bent u in afwachting van de uitslag van uw test? Volg het advies van de GGD en blijf thuis.
  • Draag een mondkapje bij het brengen en halen van uw kind.
  • Uw kind wordt gebracht en gehaald door één persoon.
  • Voordat u naar binnen gaat (alleen bij kinderdagverblijf) graag uw handen ontsmetten. Er is bij de ingang gelegenheid om dit te doen. Volg daarna de aangegeven looproute.
  • Houd er bij het kinderdagverblijf rekening mee dat er per groep één ouder tegelijkertijd naar binnen mag. Het kan dus voorkomen dat u even buiten moet wachten. Let hierbij op dat u minimaal 1,5 meter afstand houdt.
  • Bij het brengen en halen van de kinderen die naar de speelleergroep en noodopvang bso komen, komen ouders niet in de locatie, maar neemt u afscheid bij het hek. Let hierbij op dat u minimaal 1,5 meter afstand houdt.
  • Houd het afscheid kort. Informatie over uw kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld.

Blijf uw factuur betalen

Het verzoek van de overheid aan alle ouders is de factuur voor de kinderopvang te blijven voldoen. U ontvangt compensatie vanuit de overheid. Binnenkort informeren wij u verder over de compensatie.

Updatepagina

De regels vanuit de overheid omtrent thuisquarantaine en het testen van kinderen zijn strenger geworden. Lees de volledige informatie op onze updatepagina www.skaupdate.nl en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Hou vol en zorg goed voor uzelf en elkaar.

Meer updates