BMK: Krappe arbeidsmarkt vraagt om oplossing overheid

Meer informatie

Dit artikel is geschreven door de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Klik hier om het artikel op de website te lezen.


Arbeidsmarkt breed heerst een krapte die we nog nooit gezien hebben. Helaas moeten we in sommige situaties pijnlijke maatregelen nemen, naast vliegtuigen die niet vliegen, restaurants die niet opengaan, moeten we soms ook in de kinderopvang pijnlijke keuzes maken, die we absoluut niet zouden willen maken. Het probleem is arbeidsmarkt breed groot. Kinderopvang is daarin de oplossing, niet het probleem. Door de inzet van iedere pedagogisch professional kunnen 7 ouders aan het werk zijn (en blijven).

Dus doen we ons uiterste best; vanuit het mooie imago dat we hebben want kinderopvang is een prachtige sector om in te werken omdat een pedagogische professional echt het verschil kan maken voor kinderen. Op dit moment wordt in de kinderopvang, net als in andere maatschappelijke sectoren, hard gezocht naar nieuwe medewerkers. Wij zetten hier gezamenlijke de schouders onder vanuit onze maatschappelijke opdracht voor kinderen, hun ouders en de samenleving als geheel, maar het vinden van nieuwe mensen vraagt meer. Daar hebben we steun van de overheid bij nodig.

In de eerste plaats zou het enorm helpen als we in samenwerking met het onderwijs interessante combinatiefuncties (deels onderwijs, deels BSO) kunnen bieden, in plaats van de sprokkeluren contracten nu op de BSO. Zo kunnen we onze mensen interessante contracten aanbieden en ook de deeltijdfactor laten toenemen.

Ten tweede helpt het als knellende regelgeving wordt verruimd. Er zijn nu tijdelijke ontheffingen (inzetbaarheid medewerkers in opleiding is verruimd). Maar er zijn structurele en ingrijpende maatregelen nodig die de kwaliteit borgen, maar meer ruimte geven in de praktijk; bijvoorbeeld ten aanzien van de 3-uursregeling, het vaste gezichtencriterium, de BKR op locatieniveau, samenvoegen in de vakanties. (zie ook de BMK brief met aanbevelingen over de wet IKK aan minister van Gennip van SZW).

Ten derde moeten we ook nieuwe mensen kunnen aantrekken die geïnteresseerd zijn in onze sector. Zo zou het bijvoorbeeld heel goed zijn om in een team van meerdere pedagogisch professionals het team volledig opgeleide en gediplomeerde professionals aan te vullen met een waardevol talent in opleiding (MBO, HBO of universiteit) of zij-instromer vanuit de sport-, cultuur, natuur of techniek sector, die onder verantwoordelijkheid van de pedagogisch professionals interessante dans- zang, sport, natuur of andere activiteiten aan de kinderen kunnen aanbieden. We richten we ons op mensen uit andere sectoren die we snel kunnen omscholen en inzetten.

Goed werkgeverschap is heel belangrijk want onze waardevolle medewerkers zijn goud waard en willen we natuurlijk behouden. Daarnaast zetten we alle mogelijkheden in om nieuwe mensen aan te trekken uit ander sectoren. Hiermee realiseren we een én aantrekkelijk aanbod voor kinderen én creëren we interessante banen voor medewerkers.

Maatregelen die worden genomen waarin het aantal dagen dat mensen gebruik mogen maken van kinderopvang, wordt beperkt zijn uitzonderingen. Natuurlijk is dit het allerlaatste wat wij als kinderopvang zouden willen. Kinderopvang is voor ons immers een maatschappelijke opdracht.

En natuurlijk kunnen we geen ijzer met handen breken. We zien op een aantal plekken dat de nood hoog is en daar hebben we nu mee te dealen. Maar zoals de SER 3 weken geleden schreef in haar briefadvies ‘Arbeidsproblematiek maatschappelijke sectoren”: ‘Kinderopvang is een heel belangrijk instrument om meer te kúnnen werken. Iedereen die meer uren wil werken, moet daartoe in staat worden gesteld, want Nederland is kampioen deeltijdwerken.’ Daarom willen we het voor het ‘nu’, maar ook voor onze toekomst goed regelen!

Meer updates