Compensatie eigen bijdrage kinderopvang voor ouders die geen toeslag ontvangen is rond

Meer informatie

Bron: Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang 

Begroting SZW
Op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is inmiddels €8,5 miljoen gereserveerd voor ouders die nog geen compensatie hebben ontvangen voor de door hun betaalde kinderopvang tijdens de coronasluiting.

De begroting van het ministerie van SZW voor het lopende jaar (2020) is aangepast. Er staat nu bij artikel 7 ‘kinderopvang’ dat de uitgaven met 8,5 miljoen worden verhoogd. Dit bedrag is voor de compensatie van de eigen bijdrage van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en niet onder de gemeentelijke doelgroep vallen (dat wil zeggen: ouders die niet vanuit de gemeente vergoeding voor kinderopvang ontvangen). Hoe de compensatie uitgekeerd gaat worden en wie deze regeling gaat uitvoeren, is nog niet bekend. Het zal ongetwijfeld nog een aantal maanden duren voordat de betreffende ouders het geld op hun rekening ontvangen. 

Meldpunt voor ouders zonder Kinderopvangtoeslag
BOinK is in april gestart met een actie voor ouders voor wie geen compensatie was geregeld en heeft een Meldpunt voor hen in het leven geroepen waar de ouders van 3.700 kinderen zich hebben gemeld.

Nog actie vereist
De compensatie zal op aanvraag van ouders worden uitgekeerd. De ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen zijn bij het ministerie van SZW immers niet bekend als afnemer van kinderopvang. Hoe het aanvraagproces in zijn werk gaat is nog niet bekend. De ouders die zich bij De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang hebben gemeld krijgen daarover informatie zodra het bekend is. Daarnaast zullen BMK en BK hun achterban over de ze regeling informeren. Ouders die nog geen compensatie voor de eigen bijdrage voor kinderopvang hebben ontvangen kunnen zich nog steeds bij BOinK melden zodat BOinK ook hen op de hoogte kan houden.

Al compensatie uitgekeerd
De ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen hebben al compensatie ontvangen voor de door hun betaalde eigen bijdrage. Deze vergoeding is uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zie ook de veelgestelde vragen (FAQ) over de (uitbetaling van) de compensatie.

Meer updates