FAQ – Sluiting groepen

Meer informatie

Waarom sluit mijn groep een dag(deel) de deuren?

Op dit moment hebben we te maken met een situatie waarbij we onvoldoende medewerkers beschikbaar hebben om alle ongeplande uitdagingen binnen de roosters op te kunnen vangen. Dit maakt dat we binnen Ska het besluit hebben moeten nemen om over te stappen op het gepland sluiten van groepen. We realiseren ons dat we jou als ouder/verzorger hiermee in een lastige situatie brengen en dat vinden we erg vervelend. In de begeleidende brief die je eerder hebt gekregen via het Ouderportaal, leggen we uit hoe dit besluit tot stand is gekomen en waarom we tot deze maatregelen hebben moeten overstappen. We willen hiermee zoveel mogelijk spoedsluitingen voorkomen.

Mag Ska dit zomaar doen?

Belangrijker dan de vraag of het mag, is het feit dat het niet anders kan. Ska is een maatschappelijke kinderopvang zonder winstoogmerk. We worden gedreven door onze ambitie en verantwoordelijkheid om kwalitatief hoogwaardige en veilige kinderopvang te bieden, die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Op dit moment komt de kwaliteit in gevaar en zijn spoedsluitingen, met veel stress ten gevolg, niet meer te voorkomen. Daarom grijpen we in om erger te voorkomen. We hebben daarom een sluitingsmethode waarbij een locatie periodiek één dag sluit. Op deze manier spreiden we de pijn voor ouders, medewerkers en kinderen over alle locaties. En als een locatie opnieuw moet sluiten, dan wisselen we zoveel mogelijk de dag.

Waarom hebben jullie ook spoedsluitingen, naast het georganiseerd sluiten?

Dit heeft o.a. te maken met de vele coronabesmettingen met de bijhorende quarantaines en isolaties. Om een beeld te geven: afgelopen periode ligt ons ziekteverzuim ruim boven de 30%, dat maakt dat wij ongeveer 150 medewerkers niet kunnen inzetten. Een rooster rond krijgen met nog meer ziekmeldingen, naast de bestaande personele krapte, wordt daardoor nog lastiger. Spoedsluitingen zijn daardoor helaas niet te voorkomen.

Waarom kan ik geen extra opvang krijgen als er genoeg pedagogisch medewerkers zijn?

We roosteren onze medewerkers maximaal in en vragen veel van ze. Onze medewerkers draaien regelmatig extra uren op de groepen. Daarnaast vragen we onze medewerkers ook meer dan eens om in te vallen op andere locaties. We hebben de ruimte die met het georganiseerd sluiten ontstaat nodig om in te kunnen springen wanneer er op andere groepen en locaties acute problemen in de bezetting ontstaan om zodoende spoedsluitingen zoveel mogelijk te voorkomen. Een spoedsluiting kan namelijk op iedere locatie voorkomen, ook als er niet eerder een tekort op deze locatie was. Door het personeelstekort en de medewerkers vaak werken op andere locaties om spoedsluitingen te voorkomen, is er dus geen ruimte om extra opvang te kunnen verzorgen.

Waarom kan ik op mijn eigen groep geen extra opvang krijgen? Bij ‘mijn locatie’ is niks aan de hand en waarom kunnen jullie in dit geval dan geen maatwerk bieden?

We hebben de ruimte die er is, nodig om in te kunnen springen wanneer er op andere groepen en locaties acute problemen in de bezetting ontstaan. We roosteren onze medewerkers namelijk maximaal in en we vragen collega’s regelmatig om extra uren te draaien op de groepen of op andere locaties, waar bijvoorbeeld gaten in het rooster ontstaan. Onze medewerkers helpen waar mogelijk, zodat de lasten gelijkelijk over alle locaties verdeeld worden.

Moet ik mijn kind(eren) zelf afmelden voor de dag van de geplande sluiting?

Nee, dit hoef je niet zelf te doen. Wij zorgen ervoor dat alle kinderen op de dag van de geplande sluiting uit het systeem worden gehaald.

Hoe geef ik de wijziging door aan de Belastingdienst?

Je kunt je wijziging doorgeven bij toeslagen.nl.

  1. Log in met je DigiD gegevens.
  2. Ga naar ‘Actuele berekening’ en kies voor ‘Kinderopvangtoeslag’.
  3. Kies uit de wijziging opties ‘Er verandert iets in de kinderopvang’.
  4. Vul de datum van de 1e dag van de maand waarin de sluiting plaatsvindt. Er volgt een overzicht van de huidige opvanggegevens. Klik onderaan de pagina op ‘volgende’.
  5. Kies voor ‘de gegevens van de huidige kinderopvang wijzigen’ en zorg dat voor het juiste kind het vakje ‘ja’ staat aangevinkt.
  6. Per kind wijzig je het aantal uren. Het nieuwe aantal uren vind je onderaan op de credit factuur van Ska. Je wijzigt de uren door op ‘wijzigen’ te klikken achter het huidige urenaantal. Daarna ‘Volgende’ en vink je ‘ja’ aan bij de vraag of je een einddatum door wil geven. Je voert de laatste datum van de maand in als einddatum. Hierdoor keren vanaf de eerstvolgende maand de opvanguren weer naar de oude situatie terug.
  7. Deze stappen herhaal je per kind en na afloop rond je de wijzigingen af met ‘Akkoord’ en ‘Verzenden’.

Ook kun je deze wijziging heel gemakkelijk doorgeven via de app van de Kinderopvangtoeslag. Deze app kun je downloaden via de App Store en Google Play.

Waarom nemen jullie niet meer personeel aan?

Ska zet alles op alles om nieuwe collega’s te werven. Zo promoten we o.a. op verschillende platforms als LinkedIn en het Instagram account @Werkenbijska onze vacatures. Onze oproep aan jullie: steun onze campagnes door ze te delen in je eigen netwerk. Wie weet is er iemand in je omgeving die nog een leuke baan in de opvang zoekt! Alle vacatures zijn te bekijken op www.werkenbijska.nl

We hebben geïnvesteerd in de samenwerking met Sportivate, zodat we over meer collega’s beschikken die ons met sport en spel ondersteunen. Daarnaast zetten we versneld in op extra Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) klassen en leer-werktrajecten voor zij-instromers. Uiteraard blijven we daar waar mogelijk ook onze huidige medewerkers extra inzetten op andere groepen en/of kindcentra.

Helaas zijn we er hiermee nog niet. Wij hebben ook collega’s die uit het vak stappen of ergens anders aan het werk gaan. Wij zijn niet de enige kinderopvangorganisatie die een tekort heeft aan pedagogisch professionals. We hebben te maken met een probleem dat voelbaar is binnen de hele branche.

Mensen uit mijn omgeving worden via hun werk getest en hebben altijd binnen een uur uitslag. Hoe zit dit bij Ska.

We hebben geen invloed op de wachttijden bij de GGD. Wanneer onze collega’s zich laten testen, krijgen zij voorrang. Maar helaas is het nog niet zo dat er altijd binnen 24 uur een test afgenomen wordt en de testuitslag bekend is. Ska heeft afspraken gemaakt met de GGD en gezamenlijk doen we wat we kunnen om zo snel mogelijk getest te kunnen worden en om uitslagen te krijgen.

Waarom wordt er voor ouders in een vitaal beroep geen uitzondering gemaakt in deze situatie?

We begrijpen dat het sluiten van groepen heel vervelend is, zeker ook voor ouders en verzorgers die werkzaam zijn in de vitale sector. Helaas kunnen we geen uitzonderingen maken. De ouders die werken in cruciale beroepen zijn erg verspreid over locaties. Als we daar rekening mee moeten houden, zullen maar weinig groepen gesloten kunnen worden. Dan wordt het een druppel op de gloeiende plaat. We sluiten de deuren van jouw groep voor een dag(deel) zodat we onze medewerkers de ruimte geven om bij te springen op een andere locatie. Daarnaast plannen we de sluiting op deze manier, zodat we jou als ouder of verzorger de tijd en de ruimte om naar een andere oplossing te zoeken. We doen dit onder andere om het risico op een spoedsluiting te beperken.

Ik heb een vitaal beroep of werk in een cruciale sector en/of ben een alleenstaande ouder/verzorger, is er echt niks mogelijk?

Veel ouders en verzorgers van Ska werken in een vitaal beroep of cruciale sector. Dit zien we in de lockdowns ook duidelijk terug. Het is helaas niet mogelijk om hier rekening mee te houden als we voldoende collega’s willen vrijspelen om acute sluitingen te voorkomen. Een spoedsluiting kan ook zomaar op de groep van jouw kind(eren) ontstaan. In dat geval levert dit veel stress hoop. We hopen dat het je, met het aankondigen van een georganiseerde sluiting, toch lukt een alternatief te vinden.

Ik heb meerdere kinderen op de opvang. Zij zitten in verschillende groepen. Kunnen jullie rekening mee houden, bijvoorbeeld het tegelijkertijd sluiten zodat ik voor mijn kinderen op dezelfde dag alternatieve opvang kan zoeken?

We kunnen helaas geen rekening houden met de aanwezigheid van kinderen uit één gezin die in verschillende groepen of op verschillende locaties opgevangen worden. Dat wordt een onmogelijke puzzel. Dit kan dus betekenen dat je voor meerdere dagdelen een oplossing moet vinden voor je kind(eren). We snappen dat dit heel vervelend is.

Houden jullie bij het sluiten van de bso groepen rekening met vakanties en studiedagen?

Ja, hier wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Zo zijn we niet voornemens om bijvoorbeeld bso groepen te sluiten tijdens studiedagen, voorjaarsvakantie of de meivakantie.

Ik zie nog steeds nieuwe kinderen toegelaten worden, ook als ze nog geen broer of zus op de opvang hebben. Waarom weigeren jullie die kinderen niet?

We laten op dit moment alleen kinderen toe op groepen, waarbij het echt kan. Dus wanneer er door een plaatsing geen extra behoefte aan pedagogisch medewerkers ontstaat.

Ik zie dat er nieuwe locaties worden geopend. Waarom doen jullie dit met de huidige personele krapte?

Het openen van een nieuwe locatie kost veel tijd. Vaak gaat dit gepaard met een voortraject van een aantal jaren. De personele krapte was toen nog niet zo hoog als tegenwoordig en hadden we niet te maken met een hoog ziekteverzuim door o.a. corona. Ook zijn er een aantal IKC’s (Integraal Kindcentrums) in ontwikkeling. Dit houdt in dat het onderwijs samen gaat met de opvang. Vaak worden er dan meerdere opvanglocaties samengevoegd onder één dak, met een nieuwe naam. Het is dan wel een nieuw kindcentrum, maar dit vervangt oude opvanglocaties van Ska. Voor meer uitleg, luister dan onze podcast ‘Personeelskrapte in de kinderopvang.’

Mijn kind gaat binnenkort naar een volgende groep. Is doorstroom naar een nieuwe groep nog wel gegarandeerd als mijn kind oud genoeg is?

Bij Ska krijgt jouw kind de mogelijkheid, de tijd en de ruimte om zich te ontwikkelen. Wanneer een nieuwe fase zich aandient, dan ondersteunen en begeleiden we jouw kind om deze stap te zetten. Dus ja, jouw kind gaat gewoon naar de volgende groep. In onze roostering en planning houden we hier altijd rekening mee.

Luister hier onze podcast: Wat speelt er momenteel in de kinderopvang en wat doet Ska?

Het zijn ongewone tijden die vragen om ongewone maatregelen. Om jullie mee te nemen en een goed beeld te geven van de situatie, hebben wij een podcast opgenomen. Louise Joosten (directeur-bestuurder), Catharina Boonstra (manager servicecentrum) en Rachel den Boer (regiomanager) gaan samen in gesprek: Waarom is er zo’n tekort in personeel? Wat wordt er landelijk en bij Ska aan gedaan? Waar kunnen we afwijken van de richtlijnen? Hoe zorgen we ervoor dat we medewerkers behouden en blijven aantrekken? We leggen het allemaal uit in deze podcast. Klik hier en beluister de podcast!

 

Heb je verder nog vragen? Neem contact op met één van onze Klantadviseurs via 033 – 470 13 03 of klanten@ska.nl. 

Meer updates