Artikel: Kinderopvang in Amersfoort grijpt in door personeelstekort 

Meer informatie

Ook de regio Amersfoort ontkomt niet aan de landelijke personeelskrapte. Sterker nog: de provinciestad Amersfoort staat wat dat betreft op de zesde plaats van alle regio’s in Nederland. Ska Kinderopvang (Ska) lijdt hier dagelijks onder. Hetzelfde geldt voor onze klanten. Regelmatig moeten wij groepen sluiten omdat we het rooster niet rond krijgen. De personeelskrapte in de kinderopvang is nog eens extra groot door een aantal andere factoren. Met dit artikel wil ik dit zichtbaar maken.  

De oorzaken van de krapte 

Het huidige probleem voor de kinderopvang begon in de kredietcrisis vanaf 2008. De kinderopvang moest massaal medewerkers ontslaan vanwege de dalende vraag als gevolg van grote werkloosheid. Daardoor droogde de instroom naar de opleidingen tot pedagogisch medewerker kinderopvang razendsnel op en dat is niet meer goed gekomen. Consequentie: structureel onvoldoende instroom van gekwalificeerde medewerkers.  

Ook de overheid heeft een rol gespeeld, met de Wet IKK die vanaf 2019 de kwaliteitseisen aan onze sector flink heeft opgeschroefd. Uiteraard onderschrijven wij een zo hoog mogelijke kwaliteit. Maar deze wet heeft óók geleid tot veel meer arbeidsuren per kind en daarmee tot zo’n 10.000 extra te vervullen vacatures in de sector. Vacatures die boven op de vacatures komen die ontstaan zijn door de groei van onze sector. Daarnaast raakt onze sector steeds meer medewerkers kwijt aan o.a. het primair onderwijs. Tot slot leidde de coronacrisis tot een piek in het toch al hoge ziekteverzuim, met als gevolg een nóg grotere druk op onze medewerkers. 

Wat wij hebben geprobeerd 

Natuurlijk hebben wij alles uit de kast getrokken om nieuwe medewerkers te werven, met intensieve wervingscampagnes en een verbeterd recruitmentproces met onze externe partner. Wij hebben onze huidige medewerkers gevraagd om meer uren te maken en ook de ouders betrokken in de werving van personeel. We zetten met een verzuimcoördinator extra in op verzuimreductie. Met teambuilding en ‘fun-uitjes’ hebben wij extra aandacht voor het werkplezier van onze medewerkers. Om de pijn te verdelen en te verzachten, organiseren wij de sluitingen van groepen zoveel mogelijk en kondigen wij deze tijdig aan bij onze ouders en medewerkers.  

Waar we nu staan 

Allereerst: wij kunnen met opgeheven hoofd vaststellen dat we de emotionele en fysieke veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van de kinderen altijd hebben gewaarborgd. Maar voor de rest is het 5 óver 12: we hebben te maken met ruim 40 openstaande vacatures, overbelasting van onze medewerkers en toenemende gaten in onze dienstverlening.   

Onze medewerkers zijn overbelast, juist omdat zij ‘hun’ kinderen niet onder de situatie willen laten lijden. Als werkgever besef ik dat wij ze niet langer op deze manier mogen belasten. Wij schieten wat dat betreft al té lang tekort. 

Onze ouders, de klanten, ondervinden dat groepen moeten sluiten omdat personeel ontbreekt. Onder de huidige omstandigheden schieten wij tekort als dienstverlener en dat kunnen wij niet accepteren. Ouders moeten op ons kunnen vertrouwen.  

Wat wij gaan doen 

Deze situatie is niet meer houdbaar: we moeten en willen ingrijpen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en kiezen voor onze medewerkers, onze ouders en onze kinderen.  

  • Wij gaan de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers verbeteren, zodat we kunnen staan voor goed werkgeverschap. 
  • We zetten in op een stabiele dienstverlening waar onze ouders op kunnen rekenen.  
  • Daarbij blijven onze kinderen onverminderd centraal staan.  

Wij kunnen dit alleen maar doen door het aantal kinderen weer in balans te brengen met de beschikbare medewerkers. Hoe wij dit realiseren, bespreken wij de komende dagen in eigen kring, maar er gaat pijn zijn. Bij ouders en bij medewerkers. Wij staan achter onze keuzes, maar ze zijn uit nood geboren. Een nood die laat zien hoe dit maatschappelijke probleem ook onze sector keihard raakt. Wij gaan door en zorgen ervoor dat de professionele maatschappelijke kinderopvang weer op peil komt en blijft. We hopen daarbij op begrip en steun van iedereen die het belang van kwalitatieve kinderopvang onderschrijft. 

Louise Joosten, Directeur-bestuurder Ska Kinderopvang 

Meer updates