Nieuwe versie beslisboom neusverkouden kinderen

Meer informatie

Bron: www.maatschappelijkekinderopvang.nl/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-neusverkouden-kinderen-gecontroleerd-door-het-rivm/

De beslisboom voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school wordt veel gebruikt. Door het intensieve gebruik zijn er nieuwe vragen naar boven gekomen; deze zijn besproken met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot een aanpassing van de beslisboom en vragenlijst. Het RIVM heeft de aangepaste beslisboom gecontroleerd.

Download hier de beslisbomen:

Wat is er aangepast (t.o.v. versie 22 juni)?

0 t/m 6 jaar

 • Deze beslisboom is nu voor kinderen tot en met 6 jaar (voorheen tot 6 jaar)
 • De startvraag en 2e vraag zijn omgedraaid: er wordt nu eerst gevraagd of het kind een neusverkoudheid heeft
 • De vraag of er iemand in huishouden van het kind koorts of benauwdheid heeft (i.p.v. een volwassene met klachten die duiden op corona)
 • Bij de definitie van neusverkoudheid is een kuchje en/of keelpijn toegevoegd
 • Verhoging is uit de beslisboom verwijderd (bij kinderen t/m 6 jaar is in deze context alleen koorts relevant)
 • Uit het rijtje ‘1 of meer van: ‘ zijn niezen en keelpijn verwijderd, (licht) hoesten is hoesten geworden
 • Wat over blijft is een overzichtelijkere boom

7 t/m 12 jaar

 • Deze beslisboom is nu voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar (voorheen 6 tot 12 jaar)
 • De startvraag en 2e vraag zijn omgedraaid: er wordt nu eerst gevraagd of het kind een neusverkoudheid heeft
 • De vraag of er iemand in huishouden van het kind koorts of benauwdheid heeft (i.p.v. een volwassene met klachten die duiden op corona)
 • Bij de definitie van neusverkoudheid is een kuchje en/of keelpijn toegevoegd
 • Uit het rijtje ‘1 of meer van: ‘ zijn niezen en keelpijn verwijderd, (licht) hoesten is hoesten geworden

Aan beide versies is informatie toegevoegd over het al dan niet thuis moeten blijven van broertjes en/of zusjes. Ook is aangegeven hoe lang kinderen thuis moeten blijven.

Meer updates