Nieuwe versie protocol kinderopvang & corona (9 juli 2021)

Meer informatie

bron: Nieuwe versie protocol (9 juli 2021) (boink.info)

Op donderdag 8 juli heeft het RIVM de handreiking neusverkouden kinderen en de handreiking voor bron- en contactonderzoek bij kinderen gewijzigd. Deze wijzigingen hebben ook invloed op de regels die gelden in de kinderopvang. Naar aanleiding hiervan is het Protocol Kinderopvang & corona gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen in het protocol kinderopvang op een rijtje

  • Het thuisblijf- en testbeleid is voor alle kinderen van 0-12 jaar gelijkgetrokken. Het zogenaamde ‘snottebellenbeleid’ zoals dat gold voor kinderen van 0-4 jaar, geldt vanaf heden voor alle kinderen van 0-12 jaar.
  • Voor kinderen die thuis moeten blijven als zij een huisgenoot met Covid-19 hebben of een nauw contact zijn van iemand met Covid-19, gelden uitzonderingen voor immuun beschouwde kinderen. Dit geldt voor kinderen die binnen de afgelopen 6 maanden een bevestigde SARS-Cov-2 infectie hebben doorgemaakt).
  • Voor personeelsleden en gastouders die als immuun worden beschouwd (zie kader hieronder voor de definitie), gelden een aantal uitzonderingen op de regels wanneer zij thuis moeten blijven of wanneer geadviseerd wordt om te testen.
  • Voor kinderen en volwassenen kan aan de hand van de QuarantaineCheck na thuiskomst uit het buitenland gekeken worden welke adviezen- of plichten er gelden t.a.v. een quarantaine.  Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Aan een nieuwe versie van de beslisboom wordt nog gewerkt.

Meer updates