Opvang blijft open voor ouders in zorg en vitale sector

Meer informatie

Kinderopvang blijft open voor kinderen van ouders met een vitaal beroep, reguliere kinderopvang sluit.

Wat we hoopten dat niet zou gebeuren gebeurt. Het coronavirus verspreidt zich snel in Nederland. Afgelopen donderdag trof het RIVM nieuwe aangepaste maatregelen. Helaas blijken deze, na het horen van de persconferentie van vanmiddag, niet genoeg te zijn. Zoals eerder gecommuniceerd volgen wij de richtlijnen van het RIVM, zo ook nu. Het RIVM heeft vanavond besloten het onderwijs en kinderopvang te sluiten vanaf 16 maart tot en met 6 april. Wij nemen het advies van het RIVM in acht en sluiten per direct onze locaties voor bovenstaande periode.

Open voor kinderen van ouders met vitale beroepen
Er zijn vitale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Voor ouders die werkzaam zijn in deze beroepsgroepen, blijven wij open. Zie hier de link welke beroepsgroepen hiervoor in aanmerking komen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Bent u werkzaam in deze vitale sectoren en wenst u opvang?
Uw kind(eren) is van harte welkom op het kinderdagverblijf, speelleergroep en/of de bso als u onder de beroepsgroepen uit bovengenoemde lijst valt. Wat betreft de bso geldt dat de school onder schooltijd voor de opvang zorgt en onze bso medewerkers uw kind(eren) op school ophaalt, zoals gebruikelijk.

Wij gaan er vanuit dat u uw kind(eren) alleen brengt op uw contractdagen. Neemt u anders contact met ons op (zie onderstaand).

Morgen (maandag) en overmorgen (dinsdag) is uw kind(eren) van  harte welkom up uw gebruikelijke locatie. Het kan zijn dat de locatie vanaf woensdag 18 maart wijzigt. Mocht dit het geval zijn, dan informeren wij u daar zo spoedig mogelijk over.

Voorwaarden waarop kinderen naar onze opvang mogen komen:

  • Kind is absoluut klachtenvrij.
  • Het kind heeft geen contact gehad met iemand die besmet is of kan zijn.
  • Ouders werken in één van de genoemde vitale beroepen.
  • Kinderen mogen alleen gebracht en gehaald worden door ouders/verzorgers die klachtenvrij zijn.

Werkt u in een vitaal beroep en wenst u kinderopvang tussen 16 maart tot en met 6 april? Dan ontvangen wij graag z.s.m. informatie van u om onze roosters met medewerkers klaar te kunnen maken. Stuur svp de volgende gegevens via klanten@ska.nl:

  • Welke dagen wenst u opvang tot en met 6 april
  • Welke dagen daarvan wijken af van uw contractdagen
  • Naam en het aantal kinderen per bovenstaande vraag

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Ska Kinderopvang  is een organisatie met een maatschappelijk hart en we voelen een verantwoordelijkheid om open te blijven voor ouders met beroepen in vitale sectoren. We zijn dus enkel geopend voor ouders die zich inspannen om de samenleving draaiende te houden.

Medewerkers met klachten
Medewerkers met klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijven thuis. Dit betekent dat we met minder pedagogisch medewerkers de kinderen opvangen. We vragen uw begrip als we bijvoorbeeld niet meer de vaste gezichten en mentor op de groep van uw kindje kunnen handhaven, groepen moeten combineren en invallers moeten inzetten. Uiteraard staat veiligheid bovenaan en zetten we ons maximaal in om goede kinderopvang te bieden.

Vragen?
In verband met deze nieuwe maatregel hebben wij besloten om morgen eerder telefonisch bereikbaar te zijn. Onze klantadviseurs zijn morgen vanaf 07:00 uur telefonisch bereikbaar voor u: 033 – 470 13 03.

Tot slot willen we u vragen alleen van onze opvang gebruik te maken indien u een vitaal beroep uit de genoemde lijst uitoefent. Voor de overige kinderen is onze opvang gesloten op last van het RIVM. Wij doen er alles aan om bij te dragen om deze crisis te keren  en vragen veel van onze medewerkers. Ska volgt de richtlijnen van het RIVM. Zodra wij bericht krijgen vanuit het RIVM dat we anders moeten handelen wordt u geïnformeerd.

Blijf in de tussentijd www.ska.nl/updates volgen voor de laatste informatie.

Wij hopen op uw medewerking en begrip.

Met vriendelijke groet,

Louise Joosten

directeur-bestuurder

Meer updates