Opvang Ska per 11 mei

Meer informatie

Vanaf maandag 11 mei gaan de scholen en kinderopvang weer open. Voor de bso volgen wij daarbij het ritme van de school. Dit betekent dat uw kind(eren) alleen op de bso komen op de dagen dat zij naar school gaan.

Door deze regeling van de overheid kan het voorkomen dat uw kind(eren) naar school gaan op een dag dat zij normaal gesproken niet naar de bso gaan. Wij begrijpen dat deze situatie u alsnog in een vervelende positie kan brengen. Om u toch tegemoet te komen bieden wij u de volgende mogelijkheid aan.

Aanmelden via ouderportaal voor bso
U kunt via het ouderportaal uw kind(eren) aanmelden op de dagen dat uw kind naar school gaat

  1. Log in via het ouderportaal. Vanaf 2 mei zal dit er anders uitzien. U ziet dan geen contractdagen staan. Deze zijn er bewust uitgehaald zodat u zelf de schooldagen van uw kind kunt invullen.
  2. Ga vervolgens naar ‘extra dag aanvragen’
  3. Zet uw gegevens op ‘factuur’ (u ontvangt geen aparte factuur). Let op: gebruik geen tegoeden!
  4. Voer de dagen in waarop uw kind(eren) naar school gaan en maximaal voor het aantal dagen dat u recht heeft op bso volgens uw contract. Wij vragen u om dit in te vullen tot 20 mei. Dit geldt niet voor noodopvang. Later in de brief meer informatie hierover.

Let op: Wij volgen hierin het ritme van de school. Kinderen kunnen uitsluitend aan hun schooldag gebruik maken van de bso tot het maximum van hun contractdagen. Als u meer contractdagen afneemt dan de schooldagen van uw kind(eren), dan kunt u alleen uw kind(eren) opgeven op de schooldagen van uw kind.

Voorbeeld 1: doorgaans neemt u 3 dagen bso af maar u kind gaat maar 2 dagen naar school, dan kunt uw kind(eren) alleen die 2 dagen komen.

Voorbeeld 2: stel u neemt doorgaans  1 bso dag af en uw kind gaat 2 dagen naar school, dan mag uw kind 1 dag naar de bso.

Kinderdagverblijf en speelleergroep: afmelden en ruilen
Het kinderdagverblijf en de speelleergroep gaan weer volledig open op 11 mei. Mocht uw kind(eren) niet komen, graag het dringende verzoek uw kind(eren) af te melden.

Gezien de overgangsfase is het helaas niet haalbaar om dagen te ruilen op het kinderdagverblijf en de speelleergroep. Wij kunnen pedagogisch gezien geen goede opvang garanderen wanneer we in deze huidige situatie gaan ruilen. Onze prioriteit is het verzorgen van een veilige en goede opvang voor kinderen. Daarnaast willen we voor onze medewerkers een gezond werkklimaat behouden. Wij hopen op uw begrip.

Noodopvang en 24/7 blijft open cruciale beroepen
Voor kinderen van ouders in de cruciale beroepen én voor kwetsbare kinderen blijven de scholen en ook wij na 11 mei noodopvang bieden. Heeft u of uw partner een cruciaal beroep, meld uw kind dan aan via de buttons op onze website: www.ska.nl

Compensatie
De vergoeding van de kosten voor kinderopvang door de overheid gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van basisscholen en bso voortduurt. Dit betekent dat de rijksoverheid de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs ook na 11 mei nog blijft vergoeden. Het verzoek van de overheid aan alle ouders is de factuur voor de kinderopvang blijven te voldoen. Zo bent u zeker van de vertrouwde plek op de kinderopvang en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen.

De ontwikkeling van uw kind
De meeste kinderen zijn een lange tijd afwezig geweest en zullen weer opnieuw kennis moeten maken met de medewerkers en locaties. Onze medewerkers worden hierop voorbereid. Wij vragen u om de bijlagen goed te lezen en hierop te reageren via het ouderportaal. Ons team pedagogiek en de coördinator van uw locatie stellen in het document in de bijlage een aantal vragen over de ontwikkelingen van uw kind. In het ouderportaal zullen wij u ook informeren met tips over het opnieuw naar de opvang gaan en hoe we de overdracht zo goed mogelijk laten verlopen.

Op de achtergrond zijn wij ondertussen druk bezig om alles klaar te maken voor 11 mei. Denkt u bijvoorbeeld aan aangepaste maatregelen voor het halen en brengen van uw kind(eren). Hierbij krijgen de veiligheid en hygiëne voor kinderen, ouders en medewerkers onze volledige aandacht.

U ontvangt hier eind komende week meer informatie over, maar houd ook het ouderportaal in de gaten.

Meer updates