Persbericht BMK en BK: ‘Kinderopvang zet in op commercieel testen van medewerkers’

Meer informatie

Na het nieuws vorige week dat Kinderopvang geen voorrang krijgt bij het testen op corona, maakt de branche zich op om op grote schaal commerciële testen beschikbaar te stellen aan kinderopvangorganisaties. Commerciële testen bieden uitkomst om de medewerkers die vanwege de lange wachttijden bij testen thuis op de bank zitten, snel weer aan het werk te krijgen. ‘Pure noodzaak om te voorkomen dat we op grote schaal steeds meer groepen moeten sluiten bij gebrek aan medewerkers. Dat laatste willen we kosten wat kost voorkomen.’

Sluiting van locaties

Kinderopvangondernemers krijgen hun planningen niet meer rond omdat medewerkers met verkoudheidsverschijnselen soms bijna een week moeten wachten op een coronatest en uitslag[1]. Er rest hun niets anders dan groepen of zelfs hele locaties te sluiten. Dit is waar de branche eerder voor waarschuwde maar wat helaas deze week werkelijkheid is geworden. Per groep worden tientallen ouders geraakt die met hun kind thuis komen te zitten. Dit heeft grote consequenties voor werkend Nederland. Om deze sluitingen een halt toe te roepen zetten wij nu in op commerciële testen zodat de kinderopvang open kan blijven.

Politiek, neem je verantwoordelijkheid
Parallel aan het inzetten van commerciële testen, vestigt de branche haar hoop op de politiek. Donderdag 17 september wordt de motie van Van Meenen (D66) in de Tweede Kamer in stemming gebracht. Deze motie vraagt voorrang voor de Kinderopvang voor het testen op corona, in lijn met de voorrang die verleend werd afgelopen week aan personeel in de zorg en het primair en voortgezet onderwijs. ‘Vanzelfsprekend is onze hoop gevestigd op de politiek en roepen wij Kamerleden op hun verantwoordelijkheid te nemen. Want zonder kinderopvang kunnen heel veel ouders in Nederland niet meer werken, maar ook ouders werkzaam in onderwijs en zorg kunnen niet aan de slag! En dat is nu juist waar de voorrangsregel voor die cruciale beroepsgroepen in moet voorzien’, aldus Monique Vreeburg, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Snelheid boven alles
En zelfs als de motie wordt aangenomen, zal de branche commerciële testen inzetten tot het moment dat medewerkers zich daadwerkelijk met voorrang kunnen laten testen. ‘Een voorrangsregel is natuurlijk fantastisch nieuws en een belangrijke erkenning van de noodzaak van kinderopvang, maar snelheid van testen gaat op dit moment boven alles. Het water staat bij onze organisaties aan de lippen. Iedere dag dat een medewerker thuis zit te wachten, kan betekenen dat een groep dicht moet. Dan kiezen wij voor aanpakken, ouders ontzorgen en zelf organiseren dat er snel getest kan worden. We zijn en blijven een ondernemende branche, wachten niet af maar nemen het heft in eigen hand’, aldus Emmeline Bijlsma, directeur Brancheorganisatie Kinderopvang.

Meer updates