Personeelskrapte in de kinderopvang

Meer informatie

De kinderopvang staat onder enorme druk. Zoals je in de media wellicht hebt gezien of gehoord zijn in onze sector personeelstekorten en is de werkdruk enorm toegenomen wat tot uitval van collega’s leidt. Al langere tijd worstelen we als sector kinderopvang om de personeelsbezetting dagelijks rond te krijgen. Ska Kinderopvang is daar helaas geen uitzondering op. Tot onze grote spijt is de situatie nu zo nijpend dat we genoodzaakt zijn ingrijpende maatregelen te nemen die ook ouders raken.

Oorzaak tekort aan personeel
Het tekort aan personeel wordt veroorzaakt door o.a. de toenemende vraag naar kinderopvang, ziekteverzuim, zwangerschap, de gevolgen van COVID-19 en uitstroom van medewerkers naar andere organisaties en branches. Het maakt onze worsteling om de dagelijkse roosters rond te krijgen steeds moeilijker. Vanuit onze brancheorganisatie ligt dit probleem ook op de gesprekstafel met de landelijke politiek en de vakbond.

Alles op alles gezet
De afgelopen periode hebben wij veel van onze medewerkers gevraagd om de groepen draaiende te houden. Zo hebben onze pedagogisch medewerkers meer uren gewerkt en op andere (voor hun nieuwe) locaties gewerkt. Maar teveel en te lang extra vragen van onze medewerkers kan ook leiden tot overbelasting van onze medewerkers. De werkdruk is te hoog en de rek is eruit.
We doen er alles aan om onze huidige collega’s te behouden en daarnaast goede en nieuwe collega’s te vinden, maar de uitdaging is groot. De verwachting is dat de krapte verder zal toenemen. Met pijn in ons hart informeren we je over deze uitdagingen en ook de gevolgen die onvermijdelijk worden.

Werven nieuwe medewerkers
Ska zet alles op alles om nieuwe collega’s te werven. Zo promoten we o.a. op verschillende platforms als LinkedIn en het Instagram account @Werkenbijska onze vacatures. Onze oproep aan jullie: steun onze campagnes door ze te delen in je eigen netwerk. Wie weet is er iemand in je omgeving die nog een leuke baan in de opvang zoekt! Alle vacatures zijn te bekijken op www.werkenbijska.nl.

We hebben geïnvesteerd in de samenwerking met Sportivate, zodat we over meer collega’s beschikken die ons met sport en spel ondersteunen. Daarnaast zetten we versneld in op extra Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) klassen en leer-werktrajecten voor zij-instromers. Uiteraard blijven we daar waar mogelijk ook onze huidige medewerkers extra inzetten op andere groepen en/of kindcentra.

Inzet medewerkers en mogelijke (tijdelijke) sluiting
Ska werkt hard aan het openhouden van onze groepen. Dit wordt een steeds grotere uitdaging. We hebben en krijgen hierdoor te maken met meer wisselende gezichten (invalkrachten/ nieuwe collega’s) en in het uiterste geval moet er een groep tijdelijk sluiten. Dit is heel pijnlijk en doet ons veel verdriet, maar wel het realistische beeld van de huidige situatie.

Gevolgen personeelstekort
Wij hopen de druk o.a. te verlagen door voorlopig geen nieuwe kinderen te plaatsen tot in ieder geval eind 2021. Momenteel is er ook geen spoedplaatsing mogelijk. Hierdoor hebben we ook moeten besluiten te stoppen met de ruilservice tot eind 2021. In 2022 hopen wij deze stops te kunnen beëindigen, mocht de situatie dit weer toelaten.

Wat kunnen ouders doen?
Wij willen nogmaals benadrukken dat je ons enorm helpt om tijdig je kind(eren) af te melden via het ouderportaal, mocht hij/zij een dag niet naar de opvang komen. En we willen ouders vragen de vacatures in eigen netwerk te delen.

Hoe gaat Ska om met sluiting van een groep
Helaas hebben wij met pijn in ons hart vandaag voor het eerst zes groepen voor een dag moeten sluiten. Een heel moeilijk besluit. Mocht de personele krapte de komende periode zo groot zijn dat we opnieuw (meerdere) groepen moeten sluiten, dan zullen we daar waar mogelijk de pijn onder de ouders verdelen. Met andere woorden, we sluiten niet elke keer dezelfde groep, maar zetten medewerkers anders in, zodat ouders en kinderen zoveel mogelijk ongemak bespaard blijft.

Het valt ons zwaar om deze moeilijke boodschap over te brengen en we kunnen dan ook niet meer vragen dan begrip. Pedagogische kwaliteit blijft bij ons altijd bovenaan staan en we blijven er samen alles aan doen om alle kinderen te kunnen opvangen.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met één van onze klantadviseurs via: 033 – 470 13 03 of klanten@ska.nl

Meer updates