AD: Personeelstekort ‘immens probleem’: deze kinderopvang verscheurt contracten met ouders

Meer informatie

Dit is een artikel van het Algemeen Dagblad. Klik hier om het artikel te lezen op de website van het AD.


Werkende ouders in Amersfoort kunnen binnenkort zomaar voor een enorm probleem komen te staan. Ska Kinderopvang, met stip de grootste kinderopvangorganisatie in de regio, gaat vanaf volgende week bestaande contracten verscheuren. Noodgedwongen, omdat de personeelstekorten nu écht enorm zijn.

De impact is groot. Ouders die hun kind nu bijvoorbeeld drie dagen naar een opvang van Ska in bijvoorbeeld Amersfoort, Leusden, Nijkerk of Putten brengen, kunnen te horen krijgen dat ze voor één dag in de week een andere oplossing moeten zoeken. Voor ouders die hun kind één dag brengen, kan het helemaal einde oefening zijn.

Kan, want voor hoeveel van de vierduizend kinderen die worden opgevangen op één van de bijna vijftig locaties in Amersfoort en omstreken, straks geen plek meer is, wil de directie niet kwijt. Wel dat het gaat om kinderen die opgevangen worden bij de dagverblijven en de buitenschoolse opvang.

Het gaat er niet om of het veel of weinig ouders betreft. Elke beëindiging is er een te veel – Louise Joosten, directeur-bestuurder Ska Kinderopvang

„We treden met dit nieuws naar buiten omdat we het maatschappelijke probleem willen aankaarten. Aantallen zijn daarbij niet van belang“, zegt Louise Joosten, directeur-bestuurder van de organisatie. „Het gaat er niet om of het veel of weinig ouders betreft. Elke beëindiging is er een te veel.”

ska kinderopvang, ska, Amersfoort

Twee maanden om alternatief te vinden

Alle ouders ontvangen woensdag een brief met het nieuws van de organisatie. Of zij uiteindelijk tot de klanten behoren wiens contract eenzijdig wordt opgezegd, weten ze dan nog niet. Dat communiceert de organisatie een week later. Ook dan krijgen alle klanten een brief, de ouders van wie (deels) afscheid wordt genomen en de ouders die wél mogen blijven. De wettelijke opzegtermijn is één maand. Ska Kinderopvang geeft de ouders die het betreft twee maanden de tijd om een alternatief te vinden.

Onderaan de streep hebben we moeten constateren dat het ons onvoldoende lukt om aan nieuwe mensen te komen – Louise Joosten, directeur-bestuurder Ska Kinderopvang

Ook voor de medewerkers heeft de actie gevolgen. Een deel van hen kan namelijk worden ingezet op een andere groep, of andere locatie om de interne personeelspuzzel binnen de organisatie op te lossen. Ook de medewerkers horen volgende week definitief wat hun (nieuwe) standplaats wordt.

Rigoureuze stappen

In oktober vorig jaar moest de organisatie al rigoureuze stappen nemen om de roosters rond te kunnen blijven breien. Toen besloot Ska Kinderopvang om groepen tijdelijk te sluiten. Ouders kregen kort van tevoren, meestal een dag, te horen dat de groep waar hun kind naar toe gaat een dag sluit. Ska kon zo het personeel van die groep of locatie ergens anders inzetten.

Het personeelstekort is een immens probleem waarvoor wij op korte termijn geen oplossingen met voldoende impact zien – Emmeline Bijlsma, BK directeur

,Nu gaan we een stap verder om goed grip te krijgen op de personele krapte. Onderaan de streep hebben we moeten constateren dat het ons niet lukt om aan voldoende nieuwe mensen te komen”, aldus Joosten. „Dit moeten we nu doen om uit de wurggreep van het sluiten van groepen te komen.”

‘Probleem sinds eind december’

Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) erkent dat bij veel kinderopvangorganisaties de nood inmiddels erg hoog is. Ska Kinderopvang is zeker niet de eerste die contracten moet opzeggen. „Helaas kennen we dit probleem al sinds eind december”, zegt BK directeur Emmeline Bijlsma.

En ook wat langer worden andere noodgrepen toegepast, zo ziet de brancheorganisatie. Bijvoorbeeld door ouders één keer in de acht weken een andere oplossing te laten zoeken of contracten van kinderen die nieuw starten later in te laten gaan. „Dat is net zo erg, want mensen die verhuizen, of vrouwen die na hun zwangerschapsverlof weer aan het werk willen, hebben ook vanaf een bepaalde datum opvang nodig.” Toch blijven die maatregelen doekjes voor het bloeden. „Het personeelstekort is een immens probleem waarvoor wij op korte termijn geen oplossingen met voldoende impact zien.”

Meer updates