Reguliere buitenschoolse opvang nog steeds gesloten.

Meer informatie

De bso blijft voorlopig gesloten, uiteraard met uitzondering van de noodopvang. Hoewel niet onverwacht toch een teleurstelling voor ouders en aanbieders van bso. Er is nog geen duidelijkheid over de datum waarop de bso wel weer volledig open kan. Het eerstvolgende informatiemoment in de vorm van een persconferentie is 8 maart a.s.

Argumentatie van besluit

Het kabinet volgt bij het besluit om de bso gesloten te houden de argumentatie van het OMT. Groepen kinderen op de bso bestaan vaak uit kinderen die op verschillende scholen zitten. Het openen van de bso zou hierdoor kunnen leiden tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen. Op basis van deze redenering heeft het kabinet dus besloten vooralsnog de bso nog niet te openen voor alle kinderen.

Daarbij is helaas geen mogelijkheid voor maatwerk: het is een generieke maatregel die voor de hele bso geldt. Ongeacht of er op een bso kinderen van één school of meerdere scholen worden opgevangen. En ongeacht of het een buiten-bso is of een bso die in een schoolgebouw is gevestigd.

Compensatie

De compensatieregeling zoals deze bekend is, voor ouders die nu geen gebruik van hun bso kunnen maken, blijft doorlopen.

De volledige berichtgeving is hier te lezen op de website van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Meer updates