RIVM maatregelen en beslisbomen

Meer informatie

Zoals minister Hugo de Jonge eerder zei: ‘het virus is nog niet klaar met ons’. Dit betekent dat wij alert moeten blijven. Ska blijft de maatregelen van het RIVM strikt volgen en vraagt u om hetzelfde te doen. Voor de veiligheid van onze kinderen, medewerkers én ouders.

Voordat u uw kind(eren) komende week weer brengt, vragen wij u nadrukkelijk de onderstaande beslisbomen door te lopen:

Beslisboom Neusverkouden Kind 7 Tm 12 Jaar Pdf
Beslisboom Neusverkouden Kind 0 Tm 6 Jaar Pdf
Beslisboom Oranje Of Rood Gebied. Pdf

Maatregelen speelleergroep en bso
De veiligheid en hygiëne voor kinderen, ouders en medewerkers krijgen nog steeds onze volledige aandacht. Dit betekent ook dat de regel blijft dat bij het brengen en halen van de kinderen ouders niet op de locatie komen, maar dit vanaf het hek doen.

Maatregelen kinderdagverblijf
Bij het kinderdagverblijf mogen er maximaal twee ouders per groep worden toegelaten. Komende weken zullen wij bij uw komst een korte vragenlijst met u doorlopen. Als hieruit blijkt dat de antwoorden niet overeenkomen met de richtlijnen van het RIVM, dan zijn wij genoodzaakt u te vragen uw kind weer mee naar huis te nemen.

Meer updates