Vanaf 18 maart noodlocaties beschikbaar

Meer informatie

Zoals bekend bieden wij noodopvang aan voor ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen. De behoefte aan deze noodopvang hebben wij de afgelopen 2 dagen onder u geïnventariseerd. Heeft u uw kind(eren) bij ons aangemeld, dan rekenen wij vanaf morgen op zijn/haar komst. Omdat het gebruik van de noodopvang beperkt is, gaan wij deze per woensdag 18 maart aanbieden op een beperkt aantal van onze locaties.

Heeft uw kind klachten als neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts dan moet u uw kind(eren) thuishouden. Denkt u er aan dat de persoon die het kind naar de opvang brengt deze klachten ook niet mag hebben?

Noodlocaties
We hebben met ingang van woensdag 18 maart noodlocaties open in Amersfoort (verspreid over de stad), Leusden, Nijkerk, en Putten. Wij hebben uw kind(eren) ingedeeld op een locatie. Hierbij hebben wij rekening gehouden met de locatie waar uw kind(eren) normaliter naar toegaat. Het is belangrijk om te weten dat ruilen van noodlocatie niet mogelijk is.

Veiligheid van uw kind(eren)
Wij houden de omvang van het aantal kinderen op de groep en de locatie beperkt en hebben een ruime inzet van medewerkers. We realiseren ons dat het voor veel kinderen een nieuwe situatie is. Ondanks dat het een noodlocatie is, proberen wij zoveel mogelijk bekende gezichten in te zetten. Het kan voorkomen dat in de komende periode een bekende medewerker ziek wordt. In dit geval proberen we een ander vertrouwd gezicht in te plannen.

Structuur op de dag
Onze prioriteit is dat wij zorgen voor een veilige en fijne opvang voor kinderen. We passen ons activiteitenprogramma hier ook op aan. Het kan zijn dat uw kind in het begin even moet wennen aan de nieuwe situatie. Onze medewerkers zijn hierop voorbereid en staan klaar voor uw kind. We doen er alles aan om uw kind een fijne tijd bij Ska te bezorgen.

Hygiëne
We blijven zeer alert op het hygiëneprotocol. Locaties zijn extra schoongemaakt en onze medewerkers zijn erg alert op de hygiëne en veiligheid van de kinderen. Daarom zijn de groepen ook minder groot.

Ouderportaal overbelast
We kunnen niet volledig vertrouwen op het ouderportaal door (landelijke) overbelasting. Om deze reden zullen onze medewerkers op locatie voor de zekerheid om extra gegevens vragen. Zo hebben wij op locatie in ieder geval noodzakelijke informatie beschikbaar. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Heeft u uw kind(eren) aangemeld voor de noodopvang en mocht uw kind(eren) toch niet komen, graag het dringende verzoek ze telefonisch af te melden bij uw noodlocaties (zie onze locatiepagina voor het telefoonnummer)

Vervoer school naar bso
Ska verzorgt het bso-vervoer van school naar de noodlocatie. Dit kan op verschillende wijze gebeuren, afhankelijk van de specifieke situatie: bakfiets, lopend of taxi. Mocht uw kind met de taxi opgehaald worden, dan gaat een Ska medewerker altijd mee in de taxi en is duidelijk zichtbaar in een Ska veiligheidshesje. Wij gaan er dus met uw aanmelding vanuit dat uw kind op school aanwezig is en dat wij uw kind ophalen met één van de bovengenoemde vervoersmiddelen.

Heeft u vragen?
Daar hebben wij begrip voor. Stel uw vragen aan onze medewerker op de groep van uw kind. Schroom niet, wij staan klaar voor u en uw kind(eren).

Samen met en voor elkaar
We hebben te maken met een wereldwijde crisis en hebben elkaar hard nodig. Wij hopen met het bieden van noodopvang dat we u kunnen ontzorgen, zodat u anderen kunt helpen. Wij, en de rest van Nederland, zijn u dan ook dankbaar voor uw inzet en uw bijdrage in deze uitzonderlijke tijd.

Meer updates