Hoe een nep-zebrapad en een ‘net alsof’-busrit zelfsturing stimuleren

Het thema ‘Verkeer’ barst los, zodra de peuters de speelleergroep binnenstappen. 

Ik ga tussen de spelende kinderen zitten en ik zie dat Tom al gelijk op onderzoek uitgaat. Zijn blik valt op de kast met de auto’s. Hij pakt een tractor met kiepwagen en sjeest met een luide ‘broeeeemmm’ richting een groepje kinderen bij het zebrapad. Mijn collega heeft dit zebrapad met stroken papier op de grond geplakt. De kinderen hebben gisteren geleerd hoe je hier veilig kunt oversteken. 

Stoplicht staat op rood!

‘Jongens, wacht op het stoplicht, het staat op rood, hoor!’ zegt Tom. ‘Jullie moeten wachten!’ Hij neemt zijn rol heel serieus. Kinderen merken dit ook en doen met hem mee. ‘Staat ie al op groen?’, vraagt Bram aan Tom. ‘Ja, je mag doorrijden hoor, kom maar mee.’ 

Instappen maar…

Vervolgens richt mijn blik zich op 4 kinderen, die even verderop spelen. Stoelen worden op een rij geschoven, een stuur wordt erbij gehaald, de chauffeurspet wordt gepakt en de kinderen gaan zitten. ‘Instappen! We gaan met de bus!’ ‘Kom je ook mee, Joyce?’ Uiteraard stap ik enthousiast in. ‘We gaan naar de dierentuin.’ ‘Emmy is de buschauffeur!’ Vol aandacht zitten we stil op onze stoel en wachten tot wij er zijn. Het is best een lange rit… ‘Hoe lang nog?’, vraag ik aan de kinderen. ‘Nog héél even!’ We blijven allemaal rustig zitten tot we er zijn. En dan hoor ik Emmy roepen: ‘Uitstappen maar!’

Rollenspel stimuleert de ontwikkeling van zelfsturing

Het is zo mooi om te zien, dat de kinderen in de groep zo goed in hun rol blijven. En nog mooier is, dat het rollenspel helpt bij de ontwikkeling van zelfsturing (of ‘executieve vaardigheden’). De kinderen volgen een scenario en houden zich aan de regels van hun rol. Ze bootsen de volwassen wereld na en leren hun impulsen te beheersen. Door netjes op elkaar te wachten in de bus, maar ook door consequent in hun rol te blijven.

Met het vasthouden van de rol die zij spelen, activeren en vergroten zij bovendien hun werkgeheugen. Werkgeheugen stelt je in staat om informatie voor een korte tijd te onthouden en om er iets mee te doen. Je gebruikt je werkgeheugen om een telefoonnummer even te onthouden, een oude herinnering op te halen, een rekensom te maken of om te reageren in een complexe situatie. Als het werkgeheugen van een kind zich niet goed ontwikkelt, kan dit leiden tot concentratie- en leerproblemen. 

Je werkgeheugen goed gebruiken, impulsen beheersen, aandacht vasthouden, plannetjes maken en flexibel zijn. Deze vaardigheden kunnen kinderen goed gebruiken als ze straks naar school gaan en in hun hele verdere leven.

Wil je ook thuis de zelfsturing van je kind(eren) stimuleren? Lees dan de tips in deze blog.

Joyce van den Akker, pedagogisch coach/beleidsmedewerker bij Ska Kinderopvang

 

 

 

 

 

Meer nieuws & blogs