Juist nu sterk inzetten voor kinderen, ouders en professionals – Interview met Joke Spruit

Ska interviewt Joke Spruit, manager pedagogiek bij Ska Kinderopvang. Team pedagogiek versterkt en borgt de pedagogische kwaliteit binnen Ska. Joke vertelt over haar rol binnen Ska in deze uitzonderlijke situatie.

Wat is jouw rol binnen Ska Kinderopvang?

Als manager pedagogiek houd ik me bezig met de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar in de breedste zin van het woord. Van beleid tot praktijk voor alle kinderen. Samen met het team zorgen we voor helder pedagogisch beleid en werken we aan de professionalisering van de medewerkers. We geven advies en werken nauw samen met de pedagogisch specialisten op al onze locaties. Zo kunnen de pedagogisch medewerkers de belangrijke eerste periode in het leven van kinderen goed begeleiden.

Normaal gesproken doen we dat natuurlijk door een veilige en liefdevolle opvang te bieden en kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Ondanks alle maatregelen in verband met het coronavirus, proberen we dat nog steeds te doen. We zetten onze pedagogische kennis in om kinderen én ouders te helpen.

 Hoe zit het in deze uitzonderlijke periode? Waar ben je nu druk mee?

De eerste week stond het opzetten van de noodopvang centraal. Opvang voor kinderen waarvan de ouders in de cruciale beroepen werken. Er werden groepen samengesteld en medewerkers en kinderen werden op nieuwe locaties ingezet. Allemaal even wennen, maar door de professionaliteit en het enthousiasme van de medewerkers verliep dit heel goed.

Team pedagogiek richtte zich vooral op hoe houd je nu contact met de kinderen thuis. Hoe gaat het daar? We vragen aan de ouders: ‘Wat speelt er bij jou thuis?’, ‘Hoe kom je de dagen door?’ en ‘Hoe kunnen wij helpen?’. Naar aanleiding van deze gesprekken kunnen we de ouders en kinderen ondersteunen.

Zo hebben we bijvoorbeeld het online magazine ‘Thuis met Ska’ gelanceerd. Hierin staan blogs van pedagogisch specialisten over onderwerpen die leven bij ouders. Hoe praat je met je kind over corona?’ en ‘Hoe vind ik een nieuwe balans in je thuissituatie?’. Ook hebben pedagogisch medewerkers YouTube video’s gemaakt. De dagelijkse activiteiten die we normaal gesproken op de opvanglocatie doen, brengen we naar de huiskamer van het kind. Tot slot, hebben we leuke en uitdagende opdrachten klaar staan. Samen met mascotte Oskar kunnen kinderen van alle leeftijden aan de slag thuis.

Al snel kwam ook de vraag om een 24/7 opvang op te zetten. Daar kwam een hoop bij kijken. We hadden bijvoorbeeld nog nooit ’s avonds en ’s nachts kinderen opgevangen. Aan de praktische kant betekent dat we bijvoorbeeld bedden nodig hebben. Vanuit ons team kijken we hoe we de opvang pedagogisch verantwoord kunnen organiseren en de kinderen zo goed mogelijk kunnen opvangen.

Noodopvang SkaIn korte tijd een grote omslag. Hoe zorgen jullie dat de pedagogische kennis naar voren komt in de nood- en 24/7 opvang? Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat kinderen zich thuis voelen?

De kinderopvang blijft in de basis hetzelfde, toch zijn er wel verschillen. Kinderen zijn in een andere samenstelling bij elkaar. Zoveel mogelijk met bekende medewerkers, zodat kinderen zich vertrouwd voelen. We houden vast aan de dagelijkse structuur en hebben liefdevolle aandacht voor de kinderen. In deze situatie is het belangrijk dat kinderen zich gehoord en gezien voelen. Dat staat voorop in beide soorten opvang.

De locaties zijn heel warm en huiselijk ingericht. We hebben met elkaar goed doorgesproken wat nu belangrijk is voor een kind. We vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen. Voordat kinderen daadwerkelijk worden opgevangen, kunnen kind en ouders al samen langskomen. Kinderen kijken hoe de opvanglocatie eruit ziet en wat ze allemaal kunnen doen. Daarnaast mogen ze ook eigen spulletjes meenemen. Een lievelingsknuffel of een ingelijste foto van papa en mama. Het gebeurt ook dat broer en zus bijvoorbeeld samen worden opgevangen. Dan heb je al een situatie die huiselijker is. De warme aandacht van de medewerkers is het meest belangrijk. Zowel voor kinderen als voor ouders.

Hoe zit het met kwetsbare kinderen? Hoe proberen jullie deze kinderen en ouders te ondersteunen in deze tijd?

We houden contact met de ouders van kinderen. Wanneer uit het gesprek blijkt dat ouders moeite hebben om met de nieuwe situatie om te gaan, kijken we hoe we iets kunnen betekenen voor ouder en kind. Dat kan betekenen dat een kind bijvoorbeeld twee dagen per week wordt opgevangen bij Ska.

Ook staan we in contact met de wijkteams van de gemeente. Het wijkteam kent gezinnen en ziet soms hele lastige situaties van ouders. Bijvoorbeeld een ouder die herstellende is van ziekte, waardoor de kinderen niet goed thuis kunnen zijn. Kinderen komen dan in de knel en is het voor hen beter om op een andere plek te zijn. De ouder wordt dan even ontlast. Dat geeft soms net de lucht die in het gezin hard nodig is.

Wat doen pedagogisch medewerkers die op dit moment niet aan het werk zijn?

De medewerkers zitten niet stil. De eerste week was het nog een beetje onwennig, maar daarna zijn we volop aan de slag gegaan. We hebben ons snel aan de situatie aangepast. Scholing die we normaal gesproken op locatie aanboden, is nu online te volgen. Medewerkers kunnen thuis een babytraining volgen, het pedagogisch kader nogmaals lezen en de zeven pedagogische uitgangspunten van Ska bestuderen. Er is nu meer tijd om alle informatie door te nemen en echt even te laten landen.

Medewerkers geven elkaar ook tips op Plek (intranet Ska Kinderopvang) over interessante webinars. Ze volgen dan een lezing van een expert over hoe kun je omgaan met een kind dat bang is of boos in deze onzekere tijd. Een tijd waarin alles anders is voor een kind. Ik vind het mooi om te zien dit vanuit de medewerkers zelf wordt aangedragen. Daarnaast worden YouTube video’s opgenomen en worden thuiswerkopdrachten gemaakt. We zijn dus volop bezig.

 Wat valt jou het meeste op in deze bijzondere situatie?

Ik vind het mooi om te zien dat we juist nu ons sterk kunnen inzetten voor kinderen, ouders en professionals. Er blijkt een enorme bron van kennis en creativiteit bij onze medewerkers. Een groot hart voor kinderen, dat is nu letterlijk zichtbaar geworden. We blijven ons inzetten voor kinderen, ongeacht of ze thuiszitten of worden opvangen door Ska Kinderopvang.

Thuis aan de slag met Ska? Bekijk het hier! [link] https://www.ska.nl/thuis-met-ska/

Meer nieuws & blogs