Voorlezen is van onschatbare waarde! – blog van Wietske van Vembde

Vorige week hebben we alle peuters in onze opvang mogen verblijden met het boek ‘Kikker is Kikker’. Op alle kinderdagverblijf- en speelleergroepen is er voorgelezen en zijn er activiteiten rondom het boek en Kikker gedaan.

Ska Kinderopvang vindt het belangrijk dat er aandacht is voor lezen. Ska stimuleert het lezen op de groepen actief en werkt nauw samen met de bibliotheek Eemland.
 
Voorlezen is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van kinderen. Een kwartier voorlezen per dag zorgt ervoor dat kinderen met gemak  1000 (!) nieuwe woorden per jaar leren. Dit zijn vaak andere woorden dan die kinderen leren uit gesproken taal. Voorlezen ondersteunt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, doordat kinderen meeleven met de hoofdpersonen in een verhaal en zich gaan verplaatsen in andere situaties en personen. Kinderen die vaak worden voorgelezen leren later makkelijker. Door het voorlezen beleven kinderen plezier aan lezen, en door dat plezier presteren kinderen weer beter op school. 
 
Voor jou als ouder levert voorlezen ook iets op. Samen met je kind een boek lezen, helpt om je kind tot rust te laten komen en geeft een moment van oprechte aandacht aan elkaar. Bovendien, ouders die vaak voorlezen hebben vaak een goed beeld van de ontwikkeling en interesses van hun kind.
 
3 tips voor thuis:

  • Lees een boekje altijd eerst zelf een keer (vlug) door: kies een boek dat je zelf ook leuk vindt en bedenk vast aan welke begrippen of verhaalelementen je misschien wat extra aandacht wilt besteden. 
  • Maak van voorlezen een vast ritueel, dat kan helpen om je kind tot rust te brengen. Een goed moment hiervoor kan zijn voor het slapen gaan.
  • Kinderen willen graag heel vaak hetzelfde boekje lezen. Maak hier geen probleem van. Door herhaling leren kinderen de taal, begrijpen ze het verhaal (beter) en krijgen ze oog voor detail.

(Dit blog is tot stand gekomen met medewerking van Lies Pannevis, specialist Jeugd bij bibliotheek Eemland) 
 

Meer nieuws & blogs