Kindcentrum oefenplaats voor democratisch burgerschap

KINDwijzer is een landelijk netwerk van maatschappelijke kinderopvangorganisaties waar Ska Kinderopvang deel van uitmaakt. De slogan van KINDwijzer is: ‘Nu goed voor later’. Om deze sociaal-maatschappelijke functie van de kinderopvang extra zichtbaar maken, is KINDwijzer een speciaal project gestart: ‘Samen… goed voor later.’ Bij Ska Kinderopvang noemen we het project: Samen op de Wereld.

Bij het project staan vier pijlers centraal:

Samen… participeren staat voor gezamenlijke besluitvorming en participatie, een mening hebben, je verplaatsen in de mening van een ander, compromissen sluiten, respect hebben voor de minderheid, kritisch denken.

Samen… verantwoordelijk voor de groep en elkaar staat voor verantwoordelijk zijn voor elkaar, zorgzaam zijn, behulpzaam zijn, initiatief nemen, meedoen, samenwerken, het bevorderen van gemeenschapszin, elkaar beter leren kennen, een positief sociaal klimaat, samen afspraken maken over de omgang met elkaar, het bedenken van taken en verantwoordelijkheden door en voor de kinderen.

Samen… conflicten oplossen staat voor onderhandelen, van perspectief wisselen, omgaan met boosheid. Kinderen leren om op een constructieve manier met conflicten om te gaan. Ze worden in staat gesteld om zelfstandig, zonder hulp van volwassenen, een conflict op te lossen.

Samen… omgaan met verschillen staat voor respect voor andere culturen, levensbeschouwingen, religies, vrijheid van meningsuiting. Het gaat om overeenkomsten en verschillen in de groep, in de familie, en in het kindercentrum.