Probeer je als ouder altijd zoveel mogelijk activiteiten voor je kind(eren) in te plannen zodat ze zich niet gaan vervelen? Logisch! Zes weken zomervakantie kan voor sommige kinderen en ouders eindeloos voelen. Zeker wanneer de verveling toeslaat en kinderen niet meer weten wat ze kunnen doen. Op zulke momenten kun je als ouder enorm verlangen naar de start van het nieuwe schooljaar. Maar er is goed nieuws!

Tot rust komen

Je zou het niet verwachten, maar een kind dat zich verveelt is eigenlijk heel goed nieuws. Het kind komt namelijk tot rust, waardoor de hersenen alle tijd hebben om alle indrukken te verwerken. Vanuit een vrijheid ‘(bijna) alles kan ik nu doen’ kan het kind zélf invulling geven aan zijn dag. Bovendien is veel al gedaan, onderzocht of gespeeld waardoor het kind ook nog eens aan nieuwe dingen toekomt.

Leve de leegte

Tijdens schoolweken zijn de dagen van kinderen vaak al goedgevuld. School, buitenschoolse opvang, speelafspraken met vriend(innet)jes, sport- en muzieklessen, familieverplichtingen… Ze zorgen er allemaal voor dat de tijd die kinderen zelf kunnen invullen, beperkt is. 

Juist doordat de schoolvakantie zes weken duurt kan een kind aan verveling toekomen. Wanneer het terugkomt van vakantie is er nog steeds vrije tijd over die hij of zij zelf kan invullen. Bovendien kunnen vriend(innet)jes waar het veel mee speelt precies op vakantie zijn als het zelf weer terug is. Een prima samenloop om toe te komen aan verveling.

4 tips hoe om te gaan met verveling:

  • laat het idee los dat je als ouder dé oplossing tegen verveling geeft! Een kind komt pas écht weer tot spel als het iets heeft bedacht waar het zin in heeft;
  • geef een kind de tijd en mogelijkheid om te lummelen, hangen en vervelen. Na verloop van tijd zal het heus wel weer iets gaan ondernemen;
  • onthoud dat vervelen bijdraagt aan zelf plannen maken en tot actie overgaan. Dit is een creatief proces dat tot uiting komt juist doordat er tijd is om te vervelen en niet heel de dag is volgepland!
  • tot slot: accepteer (zowel als ouder als kind) dat het kind zich momenteel verveelt.

Laat een kind op een ander moment bedenken wat het kan doen als het zich verveelt. Bijvoorbeeld:

  • maak je allerlelijkste kunstwerk ooit;
  • verzamel allerlei voorwerpen van 1 kleur, maak er een mooie foto van;
  • achtervolg de eerste persoon die je tegenkomt als je naar buiten gaat, maar zorg dat je niet wordt gezien!

 

Als ouder kun je bijdragen aan het tot spelen komen door allerlei ‘open eind materiaal’ te verzamelen. Dit is materiaal waarvan niet direct zichtbaar is wat de speelwaarde is. Kinderen kunnen hier een eigen draai aan geven om mee te spelen of ontdekken. Denk aan doppen, kurken, kroonkurken, lappen textiel, restanten hout, overgebleven schroeven/knopen et cetera. Op iedere Ska vestiging (dagverblijf, speelleergroep en buitenschoolse opvang) kunnen medewerkers hier meer over vertellen en van laten zien. Of kijk op mijn Pinterest pagina

 

 

 

Wietske van Vembde, specialist voorschoolse educatie Ska Kinderopvang en spelkundige 

 

Meer nieuws & blogs