Wijziging uren speelleergroep per 1-1-2020

Per 1 januari 2020 zijn de openingstijden van de speelleergroepen in Amersfoort, Utrecht en Nijkerk verruimd. De reden voor de verruiming is dat het wettelijk aantal voorschoolse educatie is uitgebreid van 10 naar 16 uur per week voor kinderen met een VE indicatie. Later in het jaar zullen de speelleergroepen van Leusden en Achterveld ook wijzigen naar 16 uur.

Ontwikkelruimte voor kinderen

Om een goed aanbod voor kinderen te bieden, hebben wij samen met onze medewerkers van de speelleergroepen zorgvuldig gekeken naar een nieuwe dagindeling, die goed past bij het tempo van de kinderen en de behoefte aan spel en bewegen. Op de speelleergroep in scholen met 5 gelijke dagen kiezen we voor dagdelen van 5 uur en 20 minuten waardoor de openingstijden goed aansluiten bij de schooltijden. Op de andere groepen werken we met dagdelen van 4 uur per dag. Voor alle kinderen geven deze verlengde ochtenden rust en ritme in het dagprogramma en zo kunnen zij ook alvast wennen aan het schoolritme.

Spelend leren

Bij Ska stimuleren wij kinderen om lekker te bewegen. Rennen, ravotten, hinkelen, klimmen.. Zo ontwikkelen kinderen spelenderwijs hun spierkracht, motoriek, behendigheid en het inschatten van risico’s. Wij nemen de kinderen letterlijk mee op ontdekkingsreis! Naast activiteiten, bewegen, naar buiten in onze (ontdek)tuinen of speelpleinen en spelen geven we ook aandacht aan gezond ontspannen. Is je kind een beetje moe, dan is er nu tijd en ruimte voor een rust moment. Want dat kan juist heel lekker zijn! We spreken af wat de behoefte is van jouw kind. Vervelen, yoga, chillen op fijne zitzakken is ook belangrijk.

Gezonde lunch

Met de nieuwe verruimde tijden wordt er per 1 januari 2020 ook gezamenlijk geluncht. Ska is een gezonde kinderopvang. Wij zorgen met ons voedings- en feestbeleid voor gezonde voeding, tussendoortjes en traktaties. Samen eten is niet alleen gezellig, maar ook leerzaam. Het is een rust moment en je mag zelf meehelpen. Dan voel je je heel groot! Vooral omdat we er een gezamenlijke activiteit van maken. Kinderen leren veel van samen de tafel dekken, je eigen brood smeren, samen eten en dan vervolgens ook samen weer opruimen. We leren daarin een grote mate van zelfredzaamheid. Kinderen groeien emotioneel enorm als zij dit zelf kunnen. Daarnaast nemen we de kinderen mee in wat gezonde voeding is en bijvoorbeeld ook hoe het eten van de tuin op het bord komt. We verleiden kinderen zoveel mogelijk te proeven en uit te proberen!

Zijn er vragen betreft de wijziging? Onze klantadviseurs van het servicecentrum helpen je graag via 033 – 470 13 03 of klanten@ska.nl

Meer nieuws & blogs